NEN heeft een nieuwe versie gepubliceerd van NEN 2675, de norm voor het bepalen van de optische eigenschappen van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen. Het ontwerp staat tot 1 november open voor commentaar.

Door de ontwikkeling van nieuwe kasdekmaterialen, zoals diffuus en gecoat glas, was aanpassing van de huidige NEN norm nodig. De norm geeft daarbij aan op welke manier de lichtdoorlatendheid en diffusiteit van glas en ook van schermmaterialen gemeten moet worden. Zo wordt eenduidig vastgelegd hoe er gemeten moet worden en kunnen producten beter met elkaar vergeleken worden.

‘Haze’ wordt ‘Hortiscatter’

De norm is uitgebreid met een meetwijze voor de hemisferische lichttransmissie. In de huidige norm is alleen beschreven hoe de loodrechte transmissie gemeten moeten worden. Dit is in de praktijk geen juiste maat om te bepalen hoeveel licht er door het glas komt in kassen. Ook is de huidige norm alleen van toepassing voor standaard helder glas. De nieuwe norm is ook van toepassing voor nieuwe materialen, zoals diffuus, gecoat of geëtst glas en ook voor tijdelijke coatings en schermen. Daarnaast is de norm uitgebreid met de methode voor het bepalen van de lichtverstrooiing. Dit wordt ‘Hortiscatter’ genoemd en zal de term ‘Haze’ gaan vervangen.

Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2017 via de website van NEN commentaar indienen op het ontwerp van NEN 2675.

De ontwikkeling van de norm is gefinancierd vanuit Hortivation, DLV Glas en Energie, Van Looveren NV en Macrolux Benelux en het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Bron: LTO Glaskracht Nederland.

Gerelateerd