Een nieuwe, speciaal voor de paprikateelt (V-systeem) ontwikkelde steenwolmat is goed ontvangen door telers. Rob Moors uit Asten-Heusden spreekt van een subliem wortelgestel, dat beter door de mat is verdeeld dan bij de mat die hij voorheen gebruikte. “Het grootste voordeel is het bredere stuurbereik, waardoor je het gewas beter in balans kunt houden”, zegt hij. Dat moet zich vertalen in meer groeikracht en productie.

De nieuwe paprikamat is de Grodan Supreme, die eind 2014 voor het eerst in de praktijk werd beproefd. Verschillende telers hebben er inmiddels ervaring mee opgedaan en die is zonder uitzondering positief. Vanwege de maatvoering (12 cm breed en 10 cm hoog) is de mat alleen geschikt voor het V-systeem, dat ook wordt toegepast door Rob Moors uit Heusden. De teler past de mat nu voor het derde achtereenvolgende seizoen toe op de hoofdlocatie van zijn bedrijf in Asten-Heusden, waar 8 ha van het rode ras Red Line staat. De teler zet drie planten per mat en houdt vier stengels per plant aan.
“In 2015 draaiden we een proef van 2 ha met de nieuwe mat”, licht de paprikateler toe. “Op de overige 6 ha teelden we nog op de Grodan Vital, die ons overigens ook goed beviel. Vorig jaar werd dat fifty-fifty en nu gebruiken we de nieuwe mat op dit hele bedrijf. Op onze andere locatie in Someren telen we 6 ha groene en gele paprika’s op de grond. Omdat de ondergrond niet zo egaal is als een teeltgoot, werk ik daar liever niet met een hoge mat.”

Andere vezelstructuur

Het matvolume is met 12 liter iets hoger dan dat van de Vital (15 cm breed, 7,5 cm hoog), dat 11,25 liter bedraagt. Dat beetje extra volume is meegenomen, maar verklaart niet waarom de nieuwe mat zoveel beter zou presteren.
“Het verschil zit hem vooral in de steenwol zelf. Die is gebaseerd op onze Next Generation 2.0 technologie en heeft een iets andere structuur en fysische eigenschappen dan de eerste generatie”, legt account manager groenteteelt Frank Janssen uit. “Hierdoor is zowel de horizontale als de verticale waterverdeling verbeterd en maakt de plant beter gebruik van het totale steenwolvolume. Onderin de mat is het gemiddeld wat droger, terwijl het bovenste deel van de mat voldoende vochtig blijft om de wortels langere tijd te voorzien van water en voeding. Dat resulteert in een volledige en homogenere doorworteling met meer fijne, actieve groeipunten.”

Gezondere wortels

“Ik vind de doorworteling subliem”, bevestigt Moors. “Dat is echt een verbetering ten opzichte van de andere mat, waar de wortels overwegend onderin zaten. Ze leken ook net wat grover en minder vertakt. In mijn beleving zijn de wortels in de nieuwe mat gezonder en heeft de plant mede daardoor meer groeikracht en uithoudingsvermogen.”
In het begin van de teelt merkt de teler geen grote verschillen, maar na de langste dag worden die duidelijk zichtbaar. “In 2015, toen ik de beide matten het hele seizoen goed kon vergelijken, zag ik dat het gewas er dan net wat voller, uniformer en vitaler bijstond. Dat gaf een sterk eindschot. Vorig jaar moest ik de teelt helaas vroegtijdig staken vanwege de extreme hagelschade in juni. Maar mijn vertrouwen in de nieuwe mat was toen al groot genoeg om er dit seizoen volledig op over te stappen.”

Breder stuurbereik

Moors noemt het bredere stuurbereik het grootste voordeel van de nieuwe paprikamat. “Daardoor kun je actiever de grenzen opzoeken en het gewas beter in balans houden. Je kunt gemakkelijk en verantwoord interen op watergehalte, want de mat laat zich heel snel opnieuw verzadigen”, zegt hij. “Bij hoge instraling kan ik in de namiddag en vroege avond langer doordruppelen en het gewas actief houden, zonder dat het interen gedurende de nacht in gevaar komt. Op de oude mat moest ik echt eerder stoppen.”
“Een belangrijke kwaliteit van de nieuwe mat is de snelle en volledige verversing van het water in de mat tijdens de druppelbeurten”, vult Janssen aan. “Daardoor loopt de EC in de mat minder snel op en kun je ofwel veilig met een hogere EC druppelen om een generatieve impuls te geven, of de EC met relatief weinig water verlagen om het tegenovergestelde te bereiken. En je kunt volstaan met een lager drainpercentage.”

Praktijkproeven

De paprikamat is ontwikkeld voor het V-plantsysteem. Het traditionele 4-rijen systeem vraagt een andere maatvoering. Een paprikamat die daarop is toegesneden, heeft Grodan nog in ontwikkeling.
De afgelopen twee seizoenen hadden vijf bedrijven, waaronder Moors, de Supreme op proef. Dat maakte vergelijkingen mogelijk met de steenwolmatten Vital en Grotop Expert, die in de paprikateelt min of meer de standaard vormen.
Frank Janssen: “Uit de kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen blijkt dat de planten op onze nieuwe mat hoger scoren op doorworteling, op groeikracht en op homogeniteit; er zijn minder stengels die achterbleven in groei. Op een paar bedrijven kwam de eerste vlucht iets eerder op gang, ondanks het feit dat de watergeefstrategie niet was afgestemd op de mat. Wanneer dat wel gebeurt, kun je nog generatiever sturen en is dat positieve effect sterker. Verder viel op dat het gewas vitaler de zomer door kwam, waardoor de najaarsproductie significant hoger uitkwam. De voorsprong die in het voorjaar is verkregen, wordt in het najaar dus verder uitgebouwd.”

Matsensoren

Om het maximale uit de mat en zijn gewas te kunnen halen, werkt de Brabantse teler sinds enkele jaren met het draadloze GroSens MultiSensor systeem van de substraatleverancier. Moors heeft verspreid over het bedrijf zes sensoren geplaatst, waarmee hij het watergehalte en de EC 24/7 in kaart brengt. De meetgegevens worden real time verzonden naar het computersysteem, waarop Moors regelmatig inlogt om te zien of alles naar wens verloopt.
“Dit systeem bevalt me heel goed”, zegt hij. “Het is betrouwbaar en geeft een representatief beeld van het wortelmilieu. Je kunt echt meer uit je gewas halen door dat goed te bewaken en actief bij te sturen wanneer dat wenselijk is.”

Meer kilo’s

Zo’n vier jaar geleden begon Moors al bewuster water te geven. Dat bracht meerdere voordelen aan het licht, met als belangrijkste een sterker wortelgestel, een vitaler gewas en minder problemen met ziekten, plantuitval en vruchtkwaliteit. Het had – bijna vanzelfsprekend – ook een productiestijging en een betere vruchtkwaliteit tot gevolg.
“Een bijkomend voordeel was dat ik minder water en voedingsstoffen verbruikte en met minder drain toe kon”, voegt de paprikateler toe. “Op de nieuwe mat merk ik dat het allemaal nog net wat scherper kan. Ik kan niet zeggen dat ik echt tot het uiterste ben gegaan, maar zoals het gewas er nu bij staat, moeten er in de tweede helft van het seizoen meer kilo’s vanaf komen dan op mijn oude mat het geval zou zijn geweest.”

Tekst en beeld: Jan van Staalduinen