Drainwater ontsmetten met ozon maakt aanwezig Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) zeer effectief onschadelijk. Dat concludeert Groen Agro Control na onderzoek in haar laboratorium. Het nieuws is een opsteker voor tomatentelers en plantenkwekers. Zij kunnen met deze ontsmettingsmethode een risicofactor voor verspreiding van het gevreesde virus elimineren en hun drainwater na ontsmetting veilig opnieuw gebruiken.

ToBRFV is een tobamovirus dat ernstige symptomen kan veroorzaken in tomatenplanten. Het virus kan zich zowel op mechanische wijze (via mensen en gereedschappen) als via besmet drainwater in tomatengewassen verspreiden. Bij recirculatie van drainwater is het daarom belangrijk dat ToBRFV tijdens de zuiveringsstap wordt afgedood. Op verzoek van Agrozone, dat ozoninstallaties ontwikkelt voor de tuinbouw en industrie, onderzocht Groen Agro Control uit Delfgauw of ToBRFV in drainwater een behandeling met ozon overleeft.

Resultaten

Het ontsmette water is gebruikt om vijf tomatenzaailingen te inoculeren. Als positieve controle is ook een behandeling uitgevoerd met niet-ontsmet drainwater dat het virus bevatte. Beide behandelingen zijn uitgevoerd in twee herhalingen.
Na twee weken zijn de niet-geïnoculeerde bladeren in de kop van de planten bemonsterd en met behulp van een ELISA-test getoetst op aanwezigheid van ToBRFV.
In de reeks met het onbehandelde drainwater (de positieve controle), is in beide herhalingen in vier van de vijf geïnoculeerde planten een ToBRFV-besmetting aangetoond. Het met ozon behandelde drainwater resulteerde in beide herhalingen in geen van de vijf geïnoculeerde planten in een besmetting. Dit betekent dat er geen virulent virus meer aanwezig was in het behandelde water. Het virus heeft de ozonbehandeling dus niet overleefd.

Goed nieuws

Volgens Roy Imming van Agrozone is ozonbehandeling de eerste ontsmettingsmethode die bewezen effectief is verklaard tegen ToBRFV. “Dat is een van de vele voordelen van ozon, hiertegen kan geen virus overleven. Goed dat dit wederom officieel bevestigd is door een erkend lab, het is positief nieuws voor telers. Ook kan er een directe relatie gelegd worden tussen het setpoint van onze installaties en de afdoding van het virus. Dit kan ingeregeld worden en zelfs op afstand gemonitord zodat afwijkingen en risico’s tijdig kunnen worden gesignaleerd. Mocht er vanuit een lokale besmettingsbron virus terechtkomen in het drainwater, dan kun je dat met een ozoninstallatie verantwoord en gecontroleerd ontsmetten en hergebruiken.”