Ondergrondse plantpathogene schimmels zijn moeilijk te bestrijden en vormen nog steeds een risico voor zowel de grondgebonden als de substraatteelt. Biorationals zijn gewasbeschermingsproducten (van natuurlijke oorsprong of natuur identiek) die relatief weinig risico’s hebben voor mens, dier en milieu.

Deze producten zijn te verdelen in verschillenden groepen zoals biopesticiden (op basis van micro-organismen), biochemische pesticiden (metabolieten van micro-organismen), botanicals (planten en algen extracten), basisstoffen en elicitors.

Moeilijk te bestrijden

Schimmels en nematoden die ondergrondse delen van planten infecteren zijn moeilijk te bestrijden en vormen nog steeds een risico voor de teelt onder glas, zowel in grondgebonden als in substraatteelt.
Bij de bestrijding van plagen worden de principes van Integrated Pest Management (IPM) strategie breed geaccepteerd en toegepast. Ook in het geval van ondergrondse ziekten zijn de principes van IPM-strategie, namelijk preventie, waarnemen & registreren en correctie van toepassing. Voor ondergrondse ziekten ontbreekt op dit moment deze geïntegreerde aanpak met goede pathogeen detectie, monitoring en een pakket van effectieve maatregelen.
De inzet van biorationals binnen een IPM-strategie wordt gezien als waardevolle aanvulling in de strijd tegen ondergrondse ziekten. Er zijn echter nog veel vragen over de optimale toepassing van deze producten (wanneer, hoe en hoe vaak moeten we deze middelen toepassen voor een maximaal te behalen effect).

Maximaal effect

Inzet van biorationals tegen ondergrondse ziekten vraagt veel kennis over zowel het werkingsmechanisme als over de biologie van het te bestrijden pathogeen en over het systeem waarin het middel wordt toegepast. Meer epidemiologische kennis is nodig over de kritieke momenten in de opkweek en teelt, wanneer het risico van besmetting met ondergrondse ziekten groter wordt en hoe die te voorkomen is met doelgerichte inzet van biorationals. Deze kennis kan helpen om toepassing van biorationals te optimaliseren voor verschillende teelten en pathogenen.
Er zijn nog veel vragen over de optimale toepassing van deze producten: wanneer, hoe en hoe vaak moet een teler deze middelen toepassen voor een maximaal effect.

Tekst: Marta Streminska