Binnen het project Bollen 4.0 wordt gewerkt aan de detectie van bollen met een latente fusarium-infectie. Na het planten van een besmette bol ontstaat er slechts een kleine of geen spruit.

Als er besmette bollen in de bewaring aanwezig zijn kunnen deze onder vochtige omstandigheden andere bollen aantasten waardoor er haarden met Fusarium besmette bollen ontstaan. De grootste uitdaging ligt bij de latent geïnfecteerde bollen, de schimmel is wel binnengedrongen in de buitenste rok maar groeit niet verder uit.

Gezonde en geïnfecteerde bollen scheiden

De schimmel kan lang in een ruststand aanwezig blijven in de bol en pas na planten weer actief worden. Om deze bollen uit te sorteren is een proef uitgevoerd om latent besmette bollen te detecteren. Hiertoe zijn bollen met Fusarium besmet en na besmetting droog weggezet om een latente infectie te veroorzaken. Vervolgens zijn met een hyperspectraal camera opnamen gemaakt van de bollen in het zichtbare en infrarode gebied (400-1700 nm). Het doel is om hiermee een sortering mogelijk te maken die de gezonde van latent geïnfecteerde bollen kan scheiden.
Bollenrevolutie 4.0 is een PPS van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV.

Tekst: Jos Ruizendaal