Afgelopen week startte een begeleidingscommissie met het eerste werkpakket van de publiek-private samenwerking ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’. Binnen dit eerste werkpakket werken betrokken partijen samen aan optimaal beheer van waterstromen, zuiveringsprocedures en feedbackprocedures voor zuiveringstechnologieën.

Tijdens de werkzaamheden voor het eerste werkpakket werken de onderzoekers aan het geschikt en robuust maken van zuiveringstechnologieën en strategieën voor gewasbeschermingsmiddelen bij afwijkende waterstromen. Sommige waterstromen binnen teeltbedrijven hebben namelijk een aanzienlijk andere samenstelling dan drainwater.

Afwijkende waterstromen

De afwijkende waterstromen binnen de glastuinbouw bevatten vaak gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat en nitraat die bij lozing hun effect hebben op het milieu. In een eerder stadium zijn de relevante waterstromen binnen glastuinbouwbedrijven benoemd en brachten de onderzoekers prioritering aan. Van deze belangrijkste waterstromen wordt nu onderzocht wat de exacte samenstelling is, of hergebruik van de waterstroom mogelijk is en of de waterstroom invloed heeft op het zuiveringsrendement van geaccepteerde zuiveringsapparaten.

Waterstromen bij teeltwisseling

Binnen het onderzoek ligt de hoogste prioriteit op dit moment bij waterstromen rondom de teeltwisseling. De reden hiervoor is dat deze afwijkende waterstromen vaak leiden tot pieken van de hoeveelheid nutriënten in het lozingswater. De eerste stap hierbij is het samenstellen van een leaflet met daarop relevante toepassingen en tips die direct gebruikt kunnen worden. De volgende stap is het inventariseren van de samenstelling van deze waterstromen en welke duurzame verwerkingsmogelijkheden er zijn.

Projectdeelnemers

Het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ is een crossover-project tussen de topsector Water en de topsector Tuinbouw en valt onder de koepel Glastuinbouw Waterproof. LTO Glaskracht Nederland, Priva, WaterQ en Verhoeve Milieu & Water zijn private partners van het project, dat een doorlooptijd heeft tot eind 2018. De publieke cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken is afkomstig van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water. Wageningen University & Research Glastuinbouw en KWR voeren het project uit.

Bron: Glastuinbouw Waterproof.

Gerelateerd