De Vlaamse Tomeco-telers in de regio Hoogstraten, die zich toeleggen op specialties, zullen komende winter geen belichte teelten hebben. “We gaat alleen belichten als we contracten met de retailers hebben. Anders is het risico van de dure teelt veel te hoog”, vertelt teeltadviseur Franky Van Looveren.

Tomeco is een tomaten telersvereniging in de regio Hoogstraten met in totaal 80 ha kassen, waarvan 40 ha is belicht. Alhoewel een groot deel van het belichte areaal uitgerust is met LED’s of hybridebelichting, is ook dit momenteel niet rendabel met de hoge gasprijzen. “Zoals het er nu uitziet zal er deze winter niet belicht worden”, constateert Franky Van Looveren, teeltadviseur van Tomeco.
Hij geeft aan dat er sinds enkele maanden gesprekken met retailers lopen. “Met de huidige gasprijzen kunnen we alleen gaan telen als we afnamezekerheid hebben. Rekening houdend met de dagprijs van het gas doen we prijsvoorstellen. Als de retailer daarmee akkoord gaat, leggen we de benodigde hoeveelheid gas vast en kunnen we deze winter belichten.”

Tussenteelt komkommers

Vooralsnog zijn er dus nog geen afspraken vastgelegd, al kan dat volgens Van Looveren snel veranderen. Retailers kopen nu losse tomaten in Marokko of Spanje, maar specialties van Vlaamse bodem zijn moeilijker te vervangen. “Daarvoor is verfijnde klimaatsturing nodig en dat is in de foliekassen in die landen niet mogelijk.”
In voorbereiding op een niet-belichte winter schaven de acht Tomeco-telers hun teeltplanning bij. Een tussenteelt komkommers is een populaire oplossing. Deze teelt loopt tot november waarna de tomatentelers in december of januari tomaten kunnen planten voor een onbelichte teelt.

Verhangen van lampen

Planten voor de belichte teelt moeten deze dagen besteld worden, want ze worden in augustus gezaaid. Door de aangepaste teeltplanning is een belichte teelt volgens Van Looveren toch niet uitgesloten. Mochten retailers toch afspraken willen maken, dan is dat volgens hem nog perfect mogelijk. “Er zijn tomatenteelten die we door kunnen trekken over de winter”, verklaart de teeltadviseur.
Hij geeft aan dat het daarbij ook mogelijk is dat LED-lampen uitgewisseld worden binnen de telersvereniging. “Binnen de Tomeco groep wordt hecht samengewerkt. Als het beter binnen een teeltplanning past, kunnen we altijd LED-lampen verhangen naar een andere kas.”

Waarschijnlijk deze winter niet belichten

Wanneer deze winter toch belichte teelten in Nederland en Vlaanderen worden opgezet, zal dat voor het overgrote deel onder LED- of hybride-installaties gebeuren. Voor Van Looveren staat dat als een paal boven water. “Met deze gasprijzen zijn de energie-efficiënte LED’s natuurlijk veel goedkoper.”
Desondanks is het toch waarschijnlijk dat de Tomeco-telers, die recent geïnvesteerd hebben in LED-lampen, deze winter niet zullen belichten. “Natuurlijk lopen de financiële verplichtingen door, maar belichten heeft een nog negatievere financiële impact”, besluit Van Looveren.

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal