Energiebesparingsopties zijn in de afgelopen twintig jaar bij veel teelten onderzocht. Op verzoek van anthuriumtelers en voorlichters hebben de onderzoekers van Wageningen University & Research aan het begin van de huidige energiecrisis teruggeblikt naar ‘oud’ onderzoek. Soms helpt terugblikken om vooruit te kijken.

Met verwondering kijken we in het onderzoek naar de grenzen voor temperatuurintegratie in de winters van 2002-2004 bij PPO Aalsmeer. Wat kan het gewas eigenlijk aan als de nood aan de man is. Behalve een bandbreedte van 9ºC (tussen 14 en 23ºC) binnen het etmaal, legden we drie ‘koude’ periodes aan: drie dagen van 14ºC etmaal in oktober, drie dagen van 13ºC etmaal in januari, en vier dagen van 14ºC etmaal in maart. Het opgelopen tekort aan graaduren werd gecompenseerd in de weken erna.

Forse energiebesparing

De gevolgen voor het gewas bleken sterk mee te vallen; er was bij één cultivar wat bloemabortie en er werd in alle cultivars wat productie ingeleverd (0,5 tot 1,5 bloem/m²), maar de bloemkwaliteit was iets beter en er werd veel energie bespaard.
In 2010 zijn verschillende andere energiebesparingsopties voor anthurium beschreven en doorgerekend. Dit is vastgelegd in de deskstudie ‘Het Nieuwe Telen Anthurium’.
Het onderzoek Temperatuur Integratie bij Anthurium andreanum werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, het vervolg door Kas als Energiebron.

Tekst: Nieves Garcia