De oogst vormt bij gerbera een groot aandeel van de totale arbeidsvraag. Behalve de kosten is het verloop onder personeel ook van invloed op de kwaliteit van de oogst. Onderzoekers bij Wageningen University & Research werken daarom aan automatisering van de oogst.

Vorig jaar is een project gestart om een oogstrobot voor gerbera te ontwikkelen. Dit jaar is de ontwikkeling doorgezet met de focus op de detectie, de robotgrijper en de aansturing van de robotarm. Een gecombineerde 3D- en kleurencamera maakt beelden van het gewas. Met een deep-learning netwerk worden de knoppen en bloemen in het beeld herkend en de rijpe bloemen geselecteerd.

Doorontwikkeling robotgrijper

Met deze informatie bepaalt de 3D-data de positie en oriëntatie van de rijpe bloemen en berekent een pad voor de robotarm. Dat pad houdt rekening met de overige knoppen en bloemen. Om de bloemen te oogsten is de robotgrijper afgelopen jaar doorontwikkeld. Daarmee oogsten we de stelen en leggen ze af op een buffer. De komende tijd gaan we de robot verder doorontwikkelen.

Tekst: Jos Ruizendaal