Filtratie zorgt ervoor dat het water goed verdeeld kan worden door de druppelaars, maar ook dat de nakomende waterbehandeling goed zijn werk kan doen. Lozen van spoelwater levert emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen op, zodat het raadzaam is dit te voorkomen. De afgevangen deeltjes moeten wel afgevoerd worden uit het teeltsysteem.

In het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten 2’ werken onderzoekers van Wageningen University & Research aan optimalisatie van filtratie. In de laatste fase van het project, installeren we op twee praktijkbedrijven een filterstraat, die we een half jaar monitoren. Daarin kijken de onderzoekers naar het effect van de filterstraten op de hoeveelheid deeltjes, het chemisch zuurstof verbruik en de UV-transmissie van het recirculerende water.

Nakomende waterbehandeling

Ook meten we in hoeverre er een effect is op de nakomende waterbehandeling, bij deze telers ozon of UV. De ene teler gebruikt de fijnste filtratie van 10 micron, bij de andere teler dit dat 3 micron. Het spoelwater wordt opgevangen in een spoeltank en daarna met een lage flow over een zeer fijn doekfilter geleid. Dit vangt het vuil af en maakt het water geschikt voor hergebruik.

Tekst: Jim van Ruijven