In een teeltproef met de middelgrove trostomaat Provine wist het groentezadenbedrijf van BASF in het seizoen 2020-2021 een opbrengst van 121 kg/m² te realiseren, 40% meer dan het gemiddelde in de praktijk. “Het was boven verwachting. Toch zullen we dergelijke opbrengsten vaker gaan zien”, zegt R&D Innovatiemanager Martin Voorberg. “Kennis van raseigenschappen, de juiste teeltstrategie en data-gedreven telen zullen de grenzen drastisch verleggen.”

Het vaststellen en uitvoeren van een teeltstrategie op basis van data laat planten op efficiënte wijze beter presteren in opbrengst én kwaliteit en maakt snel opgang binnen de hightech glastuinbouw. Deze insteek is gebaseerd op de nieuwste inzichten in plantenfysiologie en klimaatbeheersing, realtime data en het juiste instrumentarium om de groeiomstandigheden 24/7 te finetunen, in lijn met de gekozen teeltstrategie.

Genetica beter laten renderen

Het groentezadenbedrijf Nunhems past data-gedreven telen al enkele jaren toe, onder andere op de veredelingslocatie voor glasgroenten in ’s-Gravenzande. Martin Voorberg geeft daar leiding aan het R&D innovatieprogramma.
“Wij willen ons onderscheiden met goede rassen en met teeltadviezen die het beste uit onze rassen naar boven halen”, licht de manager en voormalig teler toe. “Daarmee kunnen onze klanten hogere rendementen realiseren dan ze gewend zijn. Een voorwaarde is uiteraard dat ze die adviezen goed kunnen opvolgen. Dan kom je automatisch uit bij data-gedreven telen.”

Proeven leveren bewijs

Voorberg legt uit dat de locatie in ’s-Gravenzande de afgelopen vijf jaar is voorzien van extra groeilicht en innovatieve, mede op Plant Empowerment gebaseerde meet- en regeltechnologie. Daarmee kunnen de teeltmanagers de omstandigheden en gewasprestaties voortdurend volgen en proactief sturen.
“We werken er nu een paar jaar mee”, vervolgt hij. “Eerst in slateelten en het afgelopen jaar in onze tomatenproef. Ruim 120 kg per vierkante meter van topkwaliteit is natuurlijk fantastisch. Het laat zien wat je met dit ras kunt bereiken als je de juiste kennis koppelt aan een goede teeltstrategie en data-gedreven telen.”

Onderbuikgevoel

Dat is wat hem betreft het belangrijkste leerpunt van de proeven. Voorberg is ervan overtuigd dat de lopende proeven dat opnieuw zullen bevestigen. Naast een belichte hogedraadteelt van komkommer is er een nieuwe proef gestart in tomaat met het mini tros-cherrytomatenras Adorion. “Daarmee zullen we zeker geen 120 kg per vierkanten meter halen, dat ligt ver buiten het bereik van dit genotype”, merkt hij op. “Wij weten wel dat het resultaat telers zal overtuigen die nu nog afgaan op hun onderbuikgevoel en ervaring. Daar zul je het in de toekomst niet meer mee redden.”

Tekst: Jan van Staalduinen