Wat zegt het over een technische ontwikkeling in de glastuinbouw als het aantal onderzoeksprojecten gelijke tred houdt met de groei van praktijkproeven en -implementatie? Wat kun je concluderen uit de explosieve toename van het aantal specifieke toeleveranciers op de markt? Hoe veelzeggend is het dat telers forse investeringen durven doen op basis van een praktijkproef bij een collega? Dan is er blijkbaar sprake van een veelbelovende ontwikkeling, die telers enerzijds een verbetering van productie en kwaliteit en anderzijds een besparing in kosten kan, of moet opleveren. Anders is die honger naar opnieuw een opzienbarende teeltontwikkeling nauwelijks te verklaren.

Naast energie, plantgezondheid en water is licht het vierde belangrijke dossier voor innovatieve, vooruitstrevende telers in de sector. Zowel bij snijbloemen, glasgroenten als potplanten duiden recente onderzoeken en praktijkproeven op een aantoonbare meerwaarde van diffuus licht middels glas, coating of schermen. Belichting is het andere spectrum van dit dossier, met LED’s als de meest in het oog springende innovatie. Het is die ontwikkeling waar de hele eerste alinea van deze analyse op van toepassing is, getuige ook de rode draad in het themanummer Belichting van Onder Glas, dat deze week verschijnt.

Kritische geluiden

De veelbesproken introductie van LED’s in de glastuinbouw dateert alweer van jaren geleden. ‘Wat goed is komt snel’, zo leek de verklaring, toen enkele toonaangevende telers als eerste aanhaakten. Maar wat te snel komt, is zeker niet per definitie gegarandeerd goed. De ontwikkeling maakte een pas op de plaats, om de laatste jaren weer forse sprongen vooruit te zetten. Al zijn er vanuit onderzoeks- en advieszijde ook nog wel kritische geluiden te horen: hebben we het juiste spectrum voor de diverse gewasgroepen al te pakken, is er voldoende begrip van wat lichtkleuren doen en hoe beïnvloeden ze de werking van de plant en plantenprocessen?

Gerechtvaardigd

De onderzoeksportefeuilles in Wageningen en Bleiswijk zijn goed gevuld met LED-projecten in uiteenlopende gewassen. Voeg daarbij de praktijkproeven die nieuwe toeleveranciers hebben geïnitieerd in de sector en de conclusie is gerechtvaardigd dat LED’s de toekomst hebben, al moeten er nog belangrijke vragen worden beantwoord.

Tekst: Roger Abbenhuijs