Het consortium NederVanille gaat het tweede onderzoeksjaar in met ondersteuning van een TKI-topsectorproject (Nieuwe gewassen voor voeding en farma). In dit consortium zijn onderzoek, teelt en afzet vertegenwoordigd.

De teelt van vanille gebeurt op twee locaties en op beide is de bloei begonnen en daarmee ook het arbeidsintensieve handmatige bestuiven. De groep houdt zich bezig met diverse onderwerpen rondom de teelt, zoals bestuiving, curing (fermentatie), stekken, cultivar en markt. Hoewel de gewassen in bloei komen biedt dit nog geen zekerheid. De vanilleplanten zorgen steeds weer voor verrassingen, maar desondanks worden er wel stappen gezet.

De proeflocatie trekt veel bezoekers, omdat deze teelt bij velen tot de verbeelding spreekt. Een filmpje op YouTube draagt daar ook aan bij. Een andere belangrijke oorzaak is de berichtgeving rondom de sterk verslechterende kwaliteit en de klimaatproblemen in de landen waar vanille wordt geteeld. Dat maakt het dus steeds interessanter om vanille in de kas te telen, maar niet eenvoudiger.

Tekst en foto: Wageningen UR.