Uit vrees dat glastuinbouwbedrijven straks onvoldoende keuze hebben voor een waterzuiveringsinstallatie, doen TNO, NWP en LTO een oproep tot meer innovatie. Toeleveranciers worden aangemoedigd deel te nemen aan een Technologie Cluster waarin ze kennis van TNO en financiële ondersteuning ontvangen. Op die manier moeten de ruim 4000 glastuinbouwbedrijven in Nederland per 1 januari 2018 aan de nieuwe verplichting tot waterzuivering kunnen voldoen.

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om het drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater te zuiveren. Hoewel de glastuinbouwsector en overheid al flink wat publiciteit rondom deze komende verplichting besteden, hebben op dit moment nog maar enkele technologieleveranciers een goedgekeurd systeem beschikbaar.

Specifieke eisen

TNO, LTO en het NWP (Netherlands Water Partnership) willen MKB-bedrijven helpen om via dit Technologie Cluster, met kennis van TNO en financiële ondersteuning van de overheid, meer systemen te ontwikkelen. Want hoewel hier een gat in de markt lijkt te liggen voor leveranciers van watertechnologie, blijkt het ontwerpen en leveren van geschikte zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw nog niet zo eenvoudig. De glastuinbouw heeft specifieke eisen en randvoorwaarden, lage marges en ook de bedrijfsvoering van een installatie moet passen in een kwekersbedrijf. Daarnaast is er een certificeringsplicht voor de installaties.

Bezorgde geluiden

In de tuinbouwsector is men dan ook bezorgd of er op 1 januari 2018 wel voldoende systemen en installaties beschikbaar zijn om aan de komende verplichting te voldoen. Ook in andere Europese landen komen steeds meer vergelijkbare eisen en randvoorwaarden aan de watersystemen van tuinbouwbedrijven op het gebied van efficiëntie en behandeling.

Kennis beschikbaar stellen

TNO, beschikt over een brede kennis van de sector zowel wat betreft de specifieke eisen en randvoorwaarden van de sector, de wetgeving en ook met betrekking tot de inzetbaarheid van watertechnologie in de sector. Zij willen dit samen met NWP en LTO graag beschikbaar stellen aan de technologieleveranciers. Daarom zoekt TNO bedrijven die actief zijn in de watertechnologie en denken een markt te vinden in de glastuinbouw met hun kennis en producten.

Onderzoek en bijeenkomsten

Het kennisinstituut biedt hen kennisoverdracht over de branche-specifieke aspecten rondom het watermanagement in de glastuinbouw, eerder uitgevoerd onderzoek en de huidige state of the art. Daarnaast wordt de kennis over de producten van de bedrijven verspreid naar de sector via bijeenkomsten en het Europese Fertinnowa Netwerk waarin TNO, LTO en NWP deelnemen. Specifieke onderwerpen kunnen bijvoorbeeld de huidige certificeringsplicht zijn voor de Nederlandse glastuinbouwbedrijven en het EU programma voor Milieutechnologieverificatie (ETV).

Eigen investering

Deelnemende bedrijven moeten zelf 2.000 euro investeren. Het project zal starten als minstens vijf bedrijven zich aanmelden. Vanuit interne middelen via het ministerie van EZ wordt het bedrag van 10.000 euro aangevuld tot 50.000 euro zodat er een aanzienlijk budget beschikbaar is voor deze kennisoverdracht, waarvan alle deelnemende bedrijven kunnen profiteren. Deelnemers helpen zelf mee om tot de juiste invulling te komen van het project. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Peter Prins (p.prins@nwp.nl) of Wilfred Appelman (TNO) (+31 (0)88 866 20 03 / wilfred.appelman@tno.nl).

Bron: NWP.

Gerelateerd