In de demokas 2030 doen we onderzoek naar een fossielvrije teelt (all electric) met minimale emissie van CO2, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen voor onder andere freesia.

Op 26 april zijn acht rassen geplant in gesloten bakken met 20 cm zand die de mogelijkheid geven de waterkringloop te sluiten door het drainwater na ontsmetting te recirculeren. De gewasbescherming is nog geheel biologisch. Voor trips zijn preventief roofmijten ingezet. Na invlieg van trips van buiten is extra Orius en Neioseiulus cucumeris uitgezet en inmiddels lijkt de tripsdruk weer af te nemen. Voor de luis zijn galmuggen en sluipwespen uitgezet en de luisdruk is ook onder controle gekomen.

Diffuus glas

Onder het diffuse glas is deze zomer meer licht toegelaten dan gebruikelijk in de praktijk. Bij de vroege cultivars waren de takken voldoende zwaar, maar was de taklengte soms wat aan de korte kant en soms wat wild van vorm. De cultivars die medio augustus in productie kwamen, laten een mooie stand van het gewas zien met een haakontwikkeling die opvallend verder is dan in de praktijk. Het lijkt er dus op dat freesia met meer licht geteeld kan worden dan tot dusver gedacht.

De demokas 2030 is een project van LNV in samenwerking met het programma Kas als Energiebron. In de deze proef participeren de gewascommissie freesia Van den Bos flowerbulbs, Penning Freesia en P. Hofland.

Tekst: Arca Kromwijk