Veel bedrijven willen van de chemische bestrijdingsmiddelen af. Ze weten dat het anders moet om op termijn te kunnen blijven telen en voor een goede prijs te kunnen blijven vermarkten. Veel telers geven ook invulling aan de wens om het anders te doen. Alleen, hoe deze transitie naar een duurzame teelt exact vorm te geven is nog een vraag op zich. Wat speelt is dat er in het verleden al veel natuurlijke middelen zijn geprobeerd en dat daar tot nu toe meer teleurstellingen uit voort zijn gekomen dan successen. En successen die er waren, zijn nog niet voldoende om de inzet van chemie te kunnen overstijgen.

Wat is aan de basis nodig om de transitie naar duurzame teelt daadwerkelijk vorm te geven? Allereerst het onomstotelijke besluit als teler om het vanaf nu op de andere, natuurlijke wijze te gaan doen. Dit besluit moet je nemen, ondanks dat je nog niet weet hoe je dit gaat aanpakken. De tweede stap is om jezelf vervolgens te overtuigen dat deze transitie gaat lukken, ook als je nog niet duidelijk voor ogen hebt hoe deze klus te klaren.

Uitlegbaar en verklaarbaar

Wanneer, met de twee genoemde besluiten op zak, de zoektocht wordt gestart naar wat er allemaal mogelijk is om deze transitie naar een natuurlijke teeltwijze vorm te geven, ontstaan na het nodige kennis vergaren vanzelf ideeën en een totaalplan wat te doen. Deze ideeën, die allemaal uitlegbaar en verklaarbaar moeten zijn vanuit gezond verstand, kan een teler stapsgewijs en op verstandige wijze in het bestaande teeltsysteem doorvoeren. Zeker wanneer er vanuit een visie wordt gewerkt, bijvoorbeeld het teeltsysteem compleet te maken en in harmonie te krijgen vanuit de natuur gezien, kan hij zijn besluiten hieraan toetsen.

Teeltsysteem in balans

Werken vanuit een visie houdt in dat in plaats van uit losse op zichzelf staande acties, wordt overgestapt naar het bouwen van een nieuw teeltsysteem. Zo kan de keuze zijn om in een traject van 3 tot 5 jaar op verstandige wijze weer de ecologische kennis in ons mooie technologische teeltsysteem door te voeren. Met deze werkwijze, die in de praktijk al wordt toegepast, sla je op verstandige, gefaseerde wijze de brug tussen de technologie en de ecologie. Hiermee wordt het teeltsysteem in de natuurlijke balans hersteld.

Bedrijfsecologisch systeem

Na decennialang bestrijden van hetgeen we niet willen hebben in ons teeltsysteem – wat bovendien heel veel geld, energie en plezier kost – is een mooie, vriendelijke overstap gemaakt naar het stimuleren van hetgeen we wel willen hebben aan natuurlijke diversiteiten in het systeem. Er is eenheid ontstaan in het bedrijfsecologisch systeem van alle natuurprincipes die samen werken. In eenheid ontstaat energie, vitaliteit en dat brengt vertrouwen. Dit is de basis om met een gerust hart de toekomst in te gaan en de consumenten nog meer te laten genieten van onze mooie glastuinbouwproducten.

Tekst: Theo van der Knaap, adviseur bedrijfsecologie.

Gerelateerd