Potplanten- en snijbloementelers binnen Paletti Growers hebben het project Marktgericht Ondernemen van LEI-Wageningen UR gevolgd om in samenwerking tot meer waardecreatie te komen. De coöperatie heeft de zichtbaarheid voor de handel inmiddels goed voor elkaar. De volgende stap is beter inspelen op de wensen van de klant, en van de klant van de klant. “Gevolg daarvan kan zijn dat we steeds meer gezamenlijk gaan verkopen”, vertelt Maria Verschure van teeltbedrijf Croyse Loop.

De bedoeling is om uit de neerwaartse prijsspiraal te komen, die zowel tuinbouwsector als handel in zijn greep houdt. “Goedkoper is de weg niet meer. De bodem is wel bereikt. Er moet een omslag komen bij telers en bij afnemers. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar de tijd is rijp voor verandering”, zegt Verschure.
Uit concurrentie-oogpunt wil ze niet alle vernieuwende lijnen prijsgeven. Maar het gaat om antwoorden op de vragen: Hoe wordt de consument geprikkeld om te kopen? Hoe kan de consument de producten (beter) gebruiken? Hoe maak je verrassende combinaties van producten, die aantrekkelijk zijn voor de afnemer?
“Het is niet eenvoudig, iedereen is zoekende. Het gaat niet meer om simpelweg een gekleurde pot bij je plant leveren, maar om een andere focus. Met de klant meedenken en meer samenwerken: als telers onderling en in de keten. Onze leden blijven apart verkopen, maar het is wel de bedoeling om steeds meer centraal ter verkopen.” Ze ziet dat ook de handel duidelijk behoefte heeft aan vernieuwing. “De afnemer wordt er niet blij van dat hij altijd zeer scherp op de prijs moet letten. Die wil ook uit deze situatie komen.”
Lees ook wat een tomatenteler leerde van het project Marktgericht Ondernemen in de komende editie van Onder Glas, die op donderdag 20 november verschijnt.

Tijs Kierkels