Paletti Growers is officieel benoemd tot partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo. Paletti Growers is een coöperatie van 20 potplanten- en bloemenkwekers in Zuidoost-Nederland en een aangrenzend gebied in Duitsland. De coöperatie gaat fungeren als partner op het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en teelt- en productoptimalisatie in de sierteelt.

Centraal staat het uitwisselen van ervaring, kennis en kunde. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van verschillende faciliteiten binnen de 20 bedrijven, maar ook door middel van stages en gastcolleges. Het doel is het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, tot wederzijds voordeel voor de bedrijven en de onderwijsinstelling.

Ondernemersprogramma

De coöperatie bestaat inmiddels 8 jaar en is een belangrijke gesprekspartner in de regio als het gaat over sierteelt. Speerpunten zijn gezamenlijke logistiek, beursdeelname en inkoop. Het ondernemersprogramma waarbij bij elkaar in de keuken wordt gekeken is voor de deelnemers een belangrijk aspect van de samenwerking. Onderwerpen die door werkgroepen worden opgepakt zijn duurzame teeltstrategieën, ondernemerschap met toekomstperspectief en automatisering en data.

Kennisdelen

Voor zowel de telersgroep als studenten die een tuinbouw-gerelateerde opleiding volgen, is het interessant om met elkaar kennis te delen en te ontwikkelen. Voor studenten zijn er diverse terreinen waarop gewerkt kan worden, zoals innovatie, teelt- en productoptimalisatie, automatisering, robotisering, haalbaarheidsstudies, kwaliteitsborgingssystemen, duurzaamheid en gewasbescherming. De diversiteit van bedrijven binnen de coöperatie maakt dat de samenwerking met de HAS voor studenten op verschillende gebieden interessant is. Maar ook de coöperatie als samenwerkingsvorm is interessant voor de studenten.

Vooroplopen

Paletti Growers loopt voorop als het gaat over ontwikkeling van projecten die in de gezamenlijkheid worden opgepakt. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (teeltstrategieën, logistiek, gewasbescherming, plantgezondheid en plantenweerbaarheid). Er zijn voortdurend interessante uitdagingen voor de studenten om kennis op te doen en samen met de betrokken telers kennis te ontwikkelen in een bij voorkeur open innovatie omgeving.  Hier liggen voor de studenten interessante mogelijkheden om samen met ondernemers praktijkonderzoeken uit te voeren.

Partnerbedrijven

HAS Hogeschool in Venlo heeft ruim 100 partnerbedrijven. Deze bedrijven, die allemaal afkomstig zijn uit de agrofoodsector (door het nieuwe partnership wordt daar nu de sierteelt aan toegevoegd), bieden studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Op deze manier wil de school haar onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften die leven in de praktijk.