Met de start van de praktijktesten gaat de ontwikkeling van de Sweeper, een robot die paprika’s kan oogsten, de volgende fase in. Een internationaal projectteam werkt voor het tweede jaar aan de oogstrobot. Dit team, gecoördineerd door Wageningen UR Glastuinbouw, brengt de robot nu naar een commerciële kas – de Tuindershoek in IJsselmuiden – voor verdere experimenten.
Na het testen en de selectie van de afzonderlijke modules werd het eerste model van de robot geassembleerd door het Nederlandse bedrijf Irmato uit Veghel. De robot staat momenteel in het laboratorium van Wageningen UR Glastuinbouw. Ook daar gaat het testen verder, met name aan de software voor de manipulatorbesturing en de vruchtdetectie. Hierbij zijn de Umeå Universiteit uit Zweden en de Ben Gurion Universiteit uit Israël betrokken.
Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver in België heeft het meest geschikte paprikaras voor gerobotiseerd oogsten geselecteerd. Zij gaat in het tweede seizoen verder onderzoeken wat de meest geschikte teelttechniek voor de robot is.

Van lab naar kas

Door de robot nu te verplaatsen naar een commerciële kas wil Wageningen UR Glastuinbouw de functionele tests in het laboratorium met een ‘kunstmatig opgezet gewas’ gaan valideren. In de kas in IJsselmuiden zal de robot onder ‘echte’ praktijkomstandigheden worden getest. In de tussentijd heeft het Sweeper-project ook een exploitatiecomité en een telersadviesgroep opgezet om waardevolle feedback van eindgebruikers te ontvangen.
Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nummer 644313. Meer informatie over de oogstrobot is te vinden op de website van Sweeper.
Zie ook ons dossier Robots in de Tuinbouw.
Bron: Wageningen UR. Foto: Mario Bentvelsen.