Om internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten mogelijk te maken, introduceerde SMK tijdens haar Jubileum Event op 11 mei een nieuwe naam: PlanetProof. Deze nieuwe naam is beschikbaar voor keurmerkhouders die voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook handelsbedrijven en retailers kunnen voor gebruik van PlanetProof worden gecertificeerd.

SMK verwacht dat met name Nederlandse boeren en tuinders die duurzamer produceren en exporteren, belangstelling zullen hebben voor het gebruik van de nieuwe naam. Circa 80% van de Nederlandse productie van aardappelen, groenten, fruit, sier- en boomteelt wordt in het buitenland verkocht. Met PlanetProof kunnen exporterende boeren, telers en handelshuizen extra waarde toevoegen.

Milieu-impact terugdringen

PlanetProof is een andere naam voor Milieukeur, en beide namen blijven vooralsnog naast elkaar bestaan. De eisen die aan het certificaat worden gesteld zijn derhalve identiek en verlangen extra inspanningen in de productie om de milieu-impact terug te dringen. Eisen hebben onder andere betrekking op bemesting, gewasbescherming, water, energie en biodiversiteit.

Nederlandse supermarkten vragen in toenemende mate om Milieukeur voor aardappelen, groenten, fruit en sierteeltproducten. De komende jaren zal het aandeel duurzamer geteeld product snel toenemen, verwacht SMK. SMK heeft, om deze groei in goede banen te leiden, hierover afspraken gemaakt met het GroentenFruit Huis.

Kijk voor meer informatie op de website van PlanetProof.

Bron/logo: SMK.

Gerelateerd