Vaak wordt een bepaald lichtspectrum de hele dag toegediend. Misschien kunnen we hetzelfde effect bereiken door op een specifiek tijdstip dit spectrum toe te dienen.

Om het juiste tijdstip te bepalen zouden we gebruik kunnen maken van genexpressie analyses. In een kasproef telen we tomatenplanten onder zeven lichtbehandelingen. Verrood licht wordt de hele dag of op verschillende tijdstippen op de dag toegediend. Gedurende de proef nemen we op verschillende momenten op de dag bladmonsters die we analyseren op genexpressie.

Tot nu toe zien we dat een behandeling waar verrood licht maar drie uur op de dag wordt toegediend een even groot effect heeft op de strekking als een behandeling waar verrood licht de hele dag wordt toegediend. Als er correlaties tussen de genexpressie van relevante genen en de plantrespons in de verschillende lichtbehandelingen te vinden zijn, kunnen we beter bepalen wanneer en hoe lang we een lichtspectrum moeten toedienen. Kas als Energiebron en het ministerie van LNV financieren dit project.

Tekst: Faline Plantenga