Bromelia is een tropisch gewas dat in Nederland wordt geteeld bij een relatief lage temperatuur (21ºC in de winter) en bijbelicht met slechts 40 µmol/m²/s SON-T. Uit recent onderzoek bleek dat meer licht fors meer groei geeft, terwijl een hogere temperatuur nauwelijks effect heeft. Verdubbeling van de intensiteit van de belichting hoeft met LED nauwelijks meer elektra te kosten.

Het doel van dit onderzoek was om het effect van het lichtspectrum op de groei en ontwikkeling van de soorten Guzmania ‘Ostara’, Tillandsia ‘Antonio’, Vriesea ‘Evita’ en Vriesea multiflower ‘Astrid’ te onderzoeken. Het resultaat biedt handvatten in de keus voor het meest efficiënte lichtspectrum voor een duurzame en jaarrond hoogproductieve de bromeliateelt.

Proefopzet

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag is een groeiproef opgezet met vier verschillende spectra bijbelichting. De vier bromeliasoorten zijn gedurende 30 weken (van oppotten tot veilingrijp) geteeld in acht klimaatcabines bij 22ºC, 800 ppm CO2, 80% relatieve luchtvochtigheid en 80 µmol/m²/s kunstmatig zonlicht (08:00-16:00). Boven op dit winterlicht is zestien uur per dag bijbelicht met 80 µmol van de volgende vier spectra: zonlicht, breedband LED (rood/wit/blauw/verrood), LED rood/blauw/verrood en LED rood/blauw.
Van alle zestien behandelingen (vier soorten x vier lichtspectra) zijn tijdens de teelt de vers- en drooggewichten, het aantal bladeren en bladoppervlakte gemeten. Bij de eindoogst zijn er extra metingen uitgevoerd ter analyse van de algehele plantkwaliteit en plantvorm.

Resultaten en conclusies

De verwachting was dat alle soorten prima zouden ontwikkelen en groeien onder het zonlicht spectrum en mogelijk minder goed onder de andere lichtspectra. Maar voor Guzmania ‘Ostara’, Vriesea ‘Evita’ en Vriesea multiflower ‘Astrid’ bleek zelfs het meest simpele LED-spectrum al voldoende, namelijk LED rood/blauw. Er waren geen verschillen tussen groei en ontwikkeling van deze soorten onder de verschillende spectra. Echter, Tillandsia ‘Antonio’ functioneerde onder geen van de proefbehandelingen goed. De bladeren vertoonden witte vlekken. De oorzaak is nog niet duidelijk, wel viel op dat de bladkwaliteit onder zonlicht het beste was en onder LED rood/blauw het minst goed was.
Dit betekent concreet voor de bromeliatelers dat de belichtingsbehoefte ingevuld lijkt te kunnen worden met LED rood/blauw. Immers, Guzmania en Vriesea hebben samen het grootste areaal (80 tot 90%) in de bromeliateelt. Voor de werkbaarheid is toevoeging van een klein aandeel wit LED-licht aan te bevelen. Hoe andere soorten en cultivars reageren is niet uit dit onderzoek op te maken, behalve dat Tillandsia ‘Antonio’ niet goed ontwikkelde onder de belichting. Het valt daarom aan te bevelen om in de winterperiode alle te telen soorten en cultivars eerst te screenen op fysiologische problemen onder de LED-belichting.

Tekst: Sander Hogewoning (Plant Lighting)