Arend Roses streeft naar een zo duurzaam mogelijke rozenteelt in de 11 hectare kassen in Maasland. We zijn elke dag bezig met biologische gewasbescherming en hoe die in balans te houden, aldus teler Richard van der Lans. Het bedrijf zet het groene middel Serenade in tegen meeldauw. “Serenade heeft geen effecten op de biologie en de resultaten zijn positief.”

Arend Roses gebruikt Serenade nu voor het tweede seizoen in de bestrijding van meeldauw in rozen, in combinatie met een curatief middel. De kwekerij zet het middel in als de druk van meeldauw in het gewas laag is, vertelt Van der Lans. “De combinatie van Serenade met een uitvloeier én een goede klimaatsturing zorgen ervoor dat we de bestrijding van de schimmel met een gangbaar middel langer kunnen uitstellen. We gebruiken Serenade niet als curatief middel. Er worden vooral goede resultaten bereikt met een preventief schema in combinatie met de gebruikelijke middelen. Als we echt veel last van meeldauw hebben, zetten we die in.”

Breedwerkend middel

De kwekerij streeft ernaar om middelen af te wisselen, om de totale milieubelasting van de ziekten- en plagenbestrijding in de rozenteelt te reduceren, maar ook om resistentie tegen te gaan. Etiketten worden kleiner en toepassingshoeveelheden minder, je wordt getriggerd om in middelen te variëren, vindt Van der Lans. “Door de beperking op etiketten zoeken we naar alternatieven: we proberen de puzzelstukjes op de goede plek te leggen. Het prettige van Serenade is dat het een breedwerkend bedekkingsfungicide is.”
Van der Lans ‘ontdekte’ Serenade tijdens een proef van Proeftuin Zwaagdijk in het World Horti Center in Naaldwijk. In dit project, waar hij voor de rozenteelt bij betrokken was, werd gekeken naar mogelijkheden om de milieubelasting van middelen naar beneden te brengen. “Het doel van de proef was om met alternatieve middelen toch dezelfde doelen in potrozen te bereiken. Daar kwam de combinatie van Serenade met de uitvloeier Elasto positief uit de bus in de bestrijding van een lage meeldauwdruk in rozen.”

Meeldauwgevoelig

Vervolgens werd gestart met een eigen proef met Serenade op de rozenkwekerij. Roos is meeldauwgevoelig, stelt hij. “We hebben een aantal proefbespuitingen op het gewas gedaan. Daarbij hebben we gekeken naar zaken als gewasveiligheid, de curatieve werking op meeldauw en de totale werkingsduur van Serenade. We spuiten wekelijks tegen meeldauw, als de infectiedruk laag is, kunnen we Serenade meerdere malen gebruiken om de schimmel weg te houden. Dat is absoluut een winst. Wij positioneren Serenade in een IPM-strategie om gangbare middelen uit te stellen.”

Geïntegreerd telen

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van Arend Roses. Het bedrijf investeert in duurzaam telen en nieuwe technieken om een zo’n groen mogelijk product te leveren en is MPS A gecertificeerd, aldus Van der Lans. Het familiebedrijf werd in 1976 opgericht door vader Nico van der Arend en voortgezet door zijn zoon Remco, sinds 2006 is Richard van der Lans diens compagnon. De kwekerij telt twee locaties in Maasland: een vestiging van 8 ha en een vestiging van 2,7 ha op steenworp afstand. In totaal worden er acht soorten rozen geteeld, de doelstelling is om elk jaar één of twee nieuwe cultivars te introduceren, zegt Van der Lans. “We testen zelf en veredelen in sommige gevallen ook zelf. We kijken daarbij kritisch naar de gevoeligheid van meeldauw op nieuwe soorten.”
Arend Roses probeert zo geïntegreerd mogelijk te telen, vervolgt Van der Lans. Het lukt de kwekerij om met biologische bestrijding bijna jaarrond IPM te telen. “We zijn continu op zoek naar andere oplossingen voor gangbare gewasbescherming. Dat is niet altijd een gemakkelijke weg, maar we willen voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen. Er vallen regelmatig middelen af. Door aanpassing op de etiketten word je gedwongen middelen af te wisselen en we hebben te maken met beperkingen die door de markt worden opgelegd.”

Toepassing is maatwerk

De kwekerij heeft daarom veel contact met adviseurs van leveranciers over nieuwe middelen en het bedrijf streeft ernaar om snel over informatie van nieuwe producten te beschikken. Van der Lans: “We zijn gewend aan middelen die we curatief kunnen toepassen, groene middelen worden vaak preventief ingezet. Het is soms uitdokteren hoe je die producten kunt inzetten: we hebben hier met acht soorten rozen te maken, die allemaal weer anders reageren.”
Wat Serenade betreft, wordt binnen de rozenkwekerij gezocht naar de maximale capaciteit van het middel. “De toepassing van Serenade in roos is maatwerk. Het gaat hier om een contactmiddel, je moet de schimmel raken, wil je die aanpakken”, zo besluit Van der Lans.