In China staat meer dan 1 miljoen hectare aan zogenoemde ‘solar kassen’. Dat zijn kassen met muren waarin zonnewarmte wordt opgeslagen en ’s nachts afgegeven.

Een consortium, waarin we samenwerken met de Ridder Groep, Hoogendoorn, Ludvig Svensson en Delphy, heeft een Chinese solarkas gebouwd op ons terrein in Bleiswijk, met financiële steun van RVO en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We willen aantonen dat door toepassing van moderne Nederlandse tuinbouwtechniek, grote stappen zijn te maken qua productie en kwaliteit. De Bleiswijkse solarkas is uitgerust met een computergestuurde substraatteelt, klimaatcomputer geregelde nokluchting en beweegbare transparante schermen.

In 2017 zijn er komkommers en tomaten geteeld, dit jaar wederom komkommers. De totaalproductie van het ras Proloog kwam uit op 75 vruchten per m2 van gemiddeld 405 gram (30,4 kg/m2). Met een simulatiemodel is berekend dat in een Nederlandse kas met CO2-dosering in dezelfde periode 90 vruchten van hetzelfde vruchtgewicht zouden worden geproduceerd (36,4 kg per m2). Omdat in de solarkas geen CO2 is gedoseerd, is de productie gerust prima te noemen.

Tekst: Eric Poot.