Het aandeel duurzame energie in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen van 6,6% naar 7,3%. De toename is vooral te danken aan een gestegen productie van zonnestroom en het bijstoken van biomassa in kolencentrales. De productie van windenergie groeide niet. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Energieopwek.nl is de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont. Terwijl de hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd door zonnepanelen fors steeg, bleef de hoeveelheid windstroom uit windmolens volgens de portal ongeveer gelijk. De stroomproductie uit biomassa steeg wel. Die groei kwam vooral door het bijstoken van biomassa in kolencentrales. In 2017 gebeurde dat bijna niet. Biomassa levert nu 5% van de Nederlandse stroomvraag.

Zonnepanelen en windenergie

De productie van zonnestroom groeide in 2018 in Nederland met meer dan 50 procent. Zonnepanelen leverden het afgelopen kalenderjaar 12,5 petajoule aan elektriciteit, tegen 8 petajoule in 2017 (1 petajoule staat gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens). De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Zon levert nu 0,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. De komende jaren zal dit percentage echter snel stijgen, verwacht Energieopwek.nl.
De jaarproductie van windenenergie bleef met 39 petajoule ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarvan kwam 25 petajoule van land en 14 petajoule van zee. Windenenergie dekt daarmee een kleine 9 procent van de stroomvraag en 1,8 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. De productie steeg nauwelijks omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam. Er kwam ongeveer net zoveel vermogen bij als er werd weggehaald. Komende jaren zal dit percentage echter snel stijgen, vooral door de aanleg van windparken op zee.

Drijvend zonnepark op Agriport A7

In de glastuinbouw werden in de afgelopen jaren enkele grote projecten met zonnepanelen gerealiseerd, onder meer bij Dutch Flower Group en Bunnik Plants. Zonnepanelen worden onder meer toegepast op bedrijfsgebouwen, kassen (meestal boven verwerkingsruimten) en bassins. De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) maakte vorige maand bekend het energienetwerk op Agriport A7 te gaan uitbreiden met een drijvend zonnepark van 2,6 MWp. Het Lacustris-project – uitgevoerd door en eigendom van Better Energy Nederland en Entras – heeft Alfen gecontracteerd voor het ontwerpen, leveren, bouwen en de inbedrijfstelling van de netaansluiting die de zonnepanelen verbindt met het lokale ECW-net.

Bron: Solar Magazine/Alfen. Illustratie: Alfen.

Gerelateerd