De meeste mensen kennen wasabi als het groene toefje wat men krijgt in het sushi restaurant, in bijna alle gevallen is dit toefje echter namaak of imitatie. Het echte product is erg duur. Studenten van de opleiding Tuinbouw en akkerbouw van HAS Hogeschool experimenteerden daarom tijdens hun teeltproject met de teelt van dit product op water.

De meeste wasabi die verkocht wordt, is gemaakt van groengekleurde radijs, of een mengsel van mierikswortel, radijs, mosterd en bladgroen. Het gewas heeft ongeveer twee jaar nodig om te groeien voordat het geoogst kan worden. Bovendien kan van dit gewas alleen de wortelstok worden gebruikt.
Van oorsprong komt het uit Japan. Hier groeit de plant in rivierbeddingen van smeltwaterrivieren, vaak onder de schaduw van bomen. De klimaatomstandigheden die daar heersen zijn ideaal voor dit gewas, dat graag in voedselarme, schaduwrijke, koude en natte omstandigheden groeit. Het feit dat de plant van nature met zijn wortels in het water staat is de reden geweest om te gaan experimenteren met het telen op water.

Deep Water Culture

Het voordeel van telen op water is dat het water- en meststoffenverbruik lager ligt ten opzichte van gangbare teelten. Ook is er alleen nog maar substraat nodig tijdens de opkweekfase van de plant.
Er zijn verschillende manieren om gewassen op water te telen. In dit teeltproject is er voor gekozen voor de Deep Water Culture (DWC). Dit systeem heeft als voordeel dat er een diepere teeltvijver wordt gebruikt waardoor er een grotere buffer aan nutriënten en water is. Een nadeel van deze teelttechniek is dat het voedingsrecept minder snel en lastiger is aan te passen in vergelijking met de teelt op een NFT-systeem.

Twee teeltvijvers

Voor de proeven gebruikten de studenten twee teeltvijvers. De planten werden begin januari op de drijvers gezet en werden eind mei geoogst. Bij het studieproject waren meerdere bedrijven betrokken. Het plantmateriaal was afkomstig van Dutch Wasabi, de planten stonden op drijvers van Dry Hydroponics en de growcoons waren afkomstig van Maan Biobased Products.
Omdat wasabi van nature graag in de schaduw groeit, was de teeltvijver bedekt met Harmony schermdoeken van Svensson. Daarnaast heeft Biota Nutri de organische meststoffen en een bioreactor geleverd. In de bioreactor wordt organisch gebonden stikstof omgezet in nitraat.

Biovijver

Tijdens het teeltproject werd zowel op een gangbare als een biologische vijver geteeld. Op de gangbare vijver werden meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt die zijn toegestaan in Nederland.
Op de biovijver daarentegen werd alleen gebruik gemaakt van meststoffen en bestrijdingsmethodes die zijn toegestaan in de biologische teelt. Voor de bemesting werd intensief samengewerkt met Biota Nutri. De bioreactor van dit bedrijf leverde stikstofbemesting op voor de biovijver en andere nutriënten werden handmatig aangevuld met meststoffen van deze leverancier.

Resultaten

Wasabi heeft ongeveer twee jaar nodig om te groeien voordat een mooi rhizoom geoogst kan worden. Omdat dit teeltproject ongeveer 20 weken heeft geduurd, was het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de uiteindelijke opbrengst, smaak of kwaliteit.
Het is tijdens dit teeltproject wel duidelijk geworden dat het product in een teeltvijver goed groeit. Het gewas liet een redelijk goede ontwikkeling zien. De groei en ontwikkeling op de vijver met organische meststoffen bleef helaas wat achter door afstellingsproblemen met de bioreactor.