Dit jaar is het Programma Precisietuinbouw gestart. Het is een vorm van tuinbouw waarbij planten heel nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben.

Bij de klassieke tuinbouw wordt veelal per kas bepaald wat er gebeurt, terwijl bij precisietuinbouw ongeveer per vierkante meter of per plant de behoefte is vast te stellen. Dit houdt in dat we op lokaal niveau met een minimum aan input (meststoffen, beschermingsmiddelen, energie, plantmateriaal) maximaal rendement willen genereren in termen van kwaliteit en kwantiteit, voorspelbaarheid en duurzaamheid met een minimum aan uitval.

Precisietuinbouw maakt daarbij gebruik van geavanceerde technologie als locatieherkenning, sensoren om gewaskenmerken waar te nemen en applicaties om nauwkeurig gewas- en doseerhandelingen uit te kunnen voeren.

Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om relaties te leggen tussen waarneming en gewenste actie. Het programma is gestart onder de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bestaat uit een verzameling projecten om technologie en toepassingen voor dit doel te ontwikkelen.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd