De nieuwe tuinbouwriolering en waterzuivering in de Bommelerwaard geeft telers vanaf 2021 voldoende buffercapaciteit en ontzorgt hen volledig bij de zuivering van proceswater. Door te investeren in een collectieve zuivering zetten de betrokken ondernemers een grote stap voor het gebied. Woordvoerder David van Tuijl: “Je hebt straks een systeem dat meer aankan dan wanneer elke teler zijn eigen zuivering regelt.”

Komende week gaat de eerste schop in de grond voor de aanleg van het collectieve tuinbouwrioleringsysteem voor de Bommelerwaard. Het is onderdeel van een nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie op het terrein van Waterschap Rivierenland dat het tuinbouwafvalwater zuivert van gewasbeschermingsmiddelen. Hierna gaat het behandelde water ook nog door de rioolwaterzuivering van het waterschap, zodat ook de meststoffen worden verwijderd.

Investeringen teler

“Deze collectieve installatie vraagt een aantal investeringen van de telers. Zo moet elk bedrijf beschikken over een voorraadbuffer van 50 kuub per hectare. Soms is dat er al, anders moeten ze die aanleggen”, vertelt chrysantenteler David van Tuijl, woordvoerder en een van de trekkers van het project namens de tuinbouwsector.
Verder moet er leidingwerk en elektriciteit aangelegd worden naar de bovengrondse pompunit, die het water naar het collectieve systeem pompt. “Ook dat komt voor rekening van de teler. De locaties van de pompunit zijn onlangs aangewezen door elk teler op zijn bedrijf. Het water wordt straks met een capaciteit van een halve kuub per hectare per uur weggepompt.” Tegen extra betaling hebben twee telers voor een dubbele capaciteit gekozen.

Extra drain lozen

Op de collectieve voorziening komt ook een monitoringsysteem, dat het niveau in alle buffertanks in de gaten houdt, legt Van Tuijl uit. “Het kan voorkomen dat een substraatbedrijf met veel extra drainagewater zit, bijvoorbeeld vanwege een probleem in de teelt. In dat geval kan de teler extra ruimte in het systeem krijgen zodat dat water weggepompt kan worden. Op zo’n moment heb je voordeel aan het collectieve systeem, dat meer aankan dan een individuele waterzuivering.”

Solitaire bedrijven

Voor glastuinbouwbedrijven die meer afgelegen liggen, is nieuw leidingwerk aanleggen te duur. Van Tuijl: “Voor hen bestaat de optie om het afvalwater via een tankwagen af te laten voeren naar de waterzuivering. De kosten tussen transport en leidingen zijn vergelijkbaar, zo is becijferd.”

‘Bewondering’

Met de aanleg van het systeem zijn de aangesloten telers straks klaar voor 2027 als ook de meststoffen uit het afvalwater gezuiverd moeten worden. Bijna nergens in Nederland is de waterzuivering op zo’n collectieve schaal ter hand genomen door de sector als in de Bommelerwaard, vertelt Gerard Selman van Glastuinbouw Nederland. “Dat dit van de grond komt, is de verdienste van de telers zelf. Daar heb ik bewondering voor. Er komt nu een robuust systeem, gedragen door de ondernemers.”
Met deze aanpak willen de telers in de regio definitief een streep zetten onder negatieve berichten rond watervervuiling. Selman: “In het verleden hebben zich calamiteiten voorgedaan. Omdat hier dichtbij ook een innamepunt voor drinkwaterproductie van Dunea is, ligt dat extra gevoelig. Het gebied lag onder een vergrootglas, maar de telers tonen met deze stap aan dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Tekst: Koen van Wijk