Innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron organiseert sinds zes jaar de cursus Het Nieuwe Telen (HNT). De basisprincipes van HNT zijn op steeds meer bedrijven nu de standaard voor de aansturing van de teelt en het klimaat. Kas als Energiebron heeft daarom besloten om per 2019 intensief te gaan samenwerken met teeltadviesbureau Delphy voor de cursus HNT.

Kas als Energiebron en Delphy ontwikkelen speciale cursusgroepen voor klanten van Delphy. De deelnemers aan deze cursus krijgen de basiscursus HNT van cursusdocenten én een teeltadviseur van Delphy. Zo is de samenhang tussen theorie en praktijk in de cursus nog meer geborgd bij de toepassing van de basisprincipes van HNT.

Start nieuwe cursus

De vernieuwde cursus start in de winter van 2019 en bestaat uit acht bijeenkomsten, verspreid over de seizoenen. Deelname aan de cursus kost €725, medewerkers van teeltbedrijven kunnen 50% subsidie krijgen van Colland. Naast de cursusgroepen die starten met Delphy organiseert Kas als Energiebron ook nog de reguliere basis- en vervolgcursussen zonder teeltadviseurs.

Bron en foto: Kas als Energiebron