Het gebruik van sensoren is al enige tijd gemeengoed in de glastuinbouw. Met behulp van de meetapparatuur krijgen telers inzicht in de temperatuur, luchtvochtigheid en lichtval in de kas. Startup 2Grow BVBA gaat een stap verder met de dataverzameling via sensoren. Het bedrijf ontwikkelde een systeem waarbij sensoren meten hoe gewassen reageren op veranderingen in de teeltomgeving.

Het systeem van 2Grow werkt op basis van sapstroom en stengel-diametersensoren, die de verzamelde data elke tweeënhalve minuut naar een basisstation sturen. Via een 4G-netwerk stuurt het basisstation deze gegevens vervolgens op naar de cloudservice van partnerbedrijf Phyto-IT, dat de data verwerkt en leesbaar maakt. De cloud stuurt de gegevens vervolgens door naar een aangesloten apparaat om de metingen te visualiseren.

Randvoorwaarden creëren

In april 2017 richtten Stephan Bostoen en Erik Dielen 2Grow op. Het oorspronkelijke doel van de startup was om verticaal te telen, maar de oprichters besloten om zich eerst te richten op de randvoorwaarden voor verticale teelt. “We beseffen dat de techniek om efficiënt en rendabel op grote schaal verticaal te telen er nu nog niet is”, aldus Olivier Begerem, manager van 2Grow. “We zijn daarom bezig met alles wat eraan kan bijdragen om dit in de toekomst wél mogelijk te maken.”

Direct inzicht plantreactie

Begerem: “De sensoren die nu in de glastuinbouw worden gebruikt, meten puur de omstandigheden waarin de plant groeit. Wij meten hoe de plant reageert op veranderingen in zijn omgeving. Bijvoorbeeld als een scherm opengaat of er een raam op een kier gaat. Op deze manier kunnen telers momentvergelijkingen maken, waardoor ze kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving van de plant.”

Snel reageren

Volgens Begerem is de snelheid van het meetsysteem van 2Grow een belangrijk voordeel van het product. “Elke tweeënhalve minuut komt er nieuwe data binnen, zodat de teler snel op de situatie kan inspelen.” De meetapparatuur van 2Grow is geschikt voor de teelt van gewassen met een stengeldikte tussen 5 en 20 millimeter. Op dit moment heeft 2Grow circa vijftig klanten in België, Nederland en Frankrijk, waaronder Den Berk, 4Evergreen en Looye.

Kennismaken

2Grow is van 20 tot en met 22 februari als deelnemer van het HortiNext Start-up Paviljoen aanwezig op de vakbeurs Horticontact. Hier hoopt de startup om meer bekendheid te krijgen bij de telers. “We willen echt kennismaken met de telers, zodat wij niet enkel ‘een jonge start-up’ zijn, maar dat telers weten wat wij voor hen kunnen betekenen”, aldus Begerem. “We willen de telers namelijk graag met onze data helpen, dus het is belangrijk dat ze weten dat we er zijn en wat we doen.”

Plannen voor de toekomst

Momenteel is 2Grow bezig met de ontwikkeling van groeimodellen die kunnen voorspellen wat de beste vervolgstappen zijn bij situatieveranderingen in de omgeving van het gewas. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf ook LED-lampen voor de verticale teelt. Op de lange termijn wil 2Grow toewerken naar een faciliterende rol voor verticaal telen. “Ik geloof dat we met onze kennis, technologie en modellen een rol kunnen gaan spelen in Vertical Farming”, zegt Begerem. “We willen telers dan de technologie en de mogelijkheden bieden om op grote schaal verticaal te kunnen telen.”

Tekst: Leo Hoekstra