Op basis van een PPS project (topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) werken diverse partijen aan een nieuwe, gestandaardiseerde NEN-norm voor het bepalen van de lichttransmissie en -verstrooiing van kasdek- en schermmaterialen.

Bepaling welke en hoeveel ruiten uit een partij glas representatief zijn voor meting (steekproef), is vastgelegd in een aparte norm NEN 2674 steekproefprocedure. Met de komst van diffuus glas voldoet die echter niet meer, waardoor de norm in de praktijk nauwelijks wordt toegepast. De redenen hiervoor liggen voornamelijk in het grote aantal te meten ruiten als er – zoals bij diffuus glas – geen fabriekskwaliteitsgarantie kan worden gegeven. Dit aantal is gebaseerd op te verwachten afwijkingen in glaspartijen. Voor gecoat en/of diffuus glas liggen die veelal hoger dan nu aangenomen in de norm, waardoor het aantal metingen zelfs nog zou toenemen. Ook zijn glaspartijen inmiddels veel groter dan in de norm aangegeven en is tuinbouwglas vaak gehard waardoor het niet wordt gesneden zoals de norm voorschrijft.

Daarom herzien we de steekproefprocedure, om tot een werkbare norm te komen die telers de gewenste zekerheid en transparantie biedt over de lichtdoorlatendheid van tuinbouwglas.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd