Om in 2027 aan een nulemissie te komen, heeft de Nederlandse glastuinbouwsector afspraken met de overheid gemaakt. De stikstofnorm voor lozingswater is vastgelegd en wordt in de loop van de tijd steeds verder aangescherpt. Is lozen op het riool bij een oplopend natriumgehalte in een gesloten watersysteem nog wel mogelijk? In een presentatie op de Waterdagen gaf Martin van Leer van Horticoop hierop een antwoord.

Om toch water te kunnen lozen, moet nitraat uit het lozingswater worden verwijderd. Horticoop en Optima Agrik uit Zuid-Afrika hebben hiervoor de Nitrate Recovery Unit (NRU) ontwikkeld, die stikstof in de vorm van nitraat uit het lozingswater haalt en er een herbruikbare meststof (kalisalpeter) van maakt. Het unieke aan deze techniek is dat het restproduct weer als meststof in het eigen recept en voedingschema is te gebruiken. De teler verdient zo geld terug en kan toch binnen de normen lozen.

Natriumophoping

De unit is getest en goedgekeurd in het IDC water te Bleiswijk. Een veldtest bij Ammerlaan Orchideeën is begin november met goed resultaat afgerond. De nu gebouwde NRU kan 4 m³ spuiwater per uur verwerken. Deze unit is in januari 2016 leverbaar. In teelten waar het drainwater wordt gerecirculeerd, zoals veelal in de groenteteelt gebeurt, kan natriumophoping een probleem zijn. Met een vergelijkbare techniek als in de NRU is ook natrium uit het recirculatiewater te verwijderen.

Strooizout

De Sodium (= natrium) Removal Unit (SRU) bindt natrium aan chloride, die in het riool mag worden geloosd. In vaste vorm is natriumchloride als strooizout te gebruiken. Daarvoor moet dan wel het water uit de vloeistof. De mogelijkheden daartoe worden bekeken. Voor telers die een algehele oplossing zoeken, is er de Dual Purpose Unit (DPU), die de twee technieken van nitraatverwijdering en ontzouting combineert. Daarmee is zowel het breinprobleem bij omgekeerde osmose als het lozingsprobleem op te lossen.

Bron: Glastuinbouw Waterproof