Een groep van 13 studenten HBO Tuinbouw en Agribusiness van Hogeschool InHolland Delft gaat dit najaar de Chinese markt verkennen. Daarvoor zijn ze op zoek naar bedrijven die het onderzoek willen sponsoren.

De Europese markt voor tuinbouwproducten is vrijwel verzadigd. China daarentegen staat in de top-5 van groeiende exportmarkten wereldwijd. Daar liggen dus kansen voor Nederlandse bedrijven, stelt de Stichting Green China. De studenten willen problemen en kansen onderzoeken die (tuinbouw)bedrijven tegenkomen in China. Ze richten zich daarbij op markt-, product-, teelt- en ketenontwikkeling. Ook kan er aandacht worden besteed aan specifieke vragen.

Samenwerking

In het onderzoek wordt samengewerkt met Shanghai Normal University. De studenten van deze universiteit leveren hier ook een bijdrage aan. Het onderzoek loopt van september tot en met november 2016. In deze periode zal ook een studiereis van twee weken naar Shanghai plaatsvinden. In 2014 werd eerder een studiereis naar China ondernomen.
Het onderzoek van de Stichting Green China is goedgekeurd door het Centre of Experise (CoE), dat is opgericht om de link tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te onderhouden. Daarnaast ontvangt de stichting financiële steun van de overheid: elke bijdrage die uit het bedrijfsleven wordt ontvangen wordt door het CoE verdubbeld.
Bedrijven met interesse kunnen contact opnemen via info@greenchina.nl of via de Facebookpagina van de Stichting Green China.