Generating energy from more than a thousand solar panels, temporarily storing it in a giant battery and selling it when prices are most favourable.

Akkerbouwer slaat zonne-energie op in reuzenaccu

Energie winnen uit ruim duizend zonnepanelen, de stroom tijdelijk opslaan in een reuzenaccu en verkopen wanneer de prijs gunstig is. Akkerbouwer Jan Reinier de