Adaptive greenhouses could reduce the costs of heating and dehumidification by 30 to 60 per cent.

Adaptieve kassen kunnen tot 60% energie besparen

Adaptieve kassen, met bijvoorbeeld een dek dat zich maandelijks of liever nog van uur tot uur, kan aanpassen aan de omstandigheden, kan 30 tot