Kassencomplex in Nieuw-Prinsenland

Waterhergebruik en ondergrondse berging voor Nieuw Prinsenland

De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) heeft een hoogstaand en duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor Nieuw Prinsenland in Dinteloord. In de verzilte omgeving van het glastuinbouwgebied was de aanvoer