Chrysantenkas

Onderzoek naar perfecte chrysant

De teelt van chrysanten is de laatste jaren steeds verder geïntensiveerd met een steeds hogere productkwaliteit. Samen met Delphy toetsen we in 2017 een