Tuinders op Voorne krijgen mogelijk waterberging met zonne-energiepark

Tuinders op Voorne krijgen mogelijk waterberging met zonne-energiepark

In het tuinbouwgebied van Voorne start deze maand een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van zonne-energiepark met waterberging. Als het zonne-energiepark er komt, ontstaat er