In het tuinbouwgebied van Voorne start deze maand een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van zonne-energiepark met waterberging. Als het zonne-energiepark er komt, ontstaat er een waterberging van circa 7 hectare waarop meer dan 27.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Op 25 januari ondertekenden Frans Latjes, directeur Ecorus Nederland en Bert van der Meij, wethouder van de gemeente Westvoorne, de intentieovereenkomst voor het project dat in Tinte, onderdeel van de gemeente Westvoorne, is gesitueerd. De ondertekening markeert het startschot voor het onderzoek naar de haalbaarheid en de realisatie van dit zonne-energieproject in het glastuinbouwgebied.

Voordelen voor iedereen

De berging is gepland aan de Westerlandseweg in Tinte. Wethouder Van der Meij: “De combinatie van een zonne-energiepark met waterberging is uniek in Zuid-Holland. Zo’n park levert voordelen op voor iedereen: tuinders, inwoners en gemeente.” Als de panelen zijn geïnstalleerd, kan het park naar verwachting voor 1.583 huishoudens groene stroom opwekken. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van bijna 25% van alle huishoudens in Westvoorne.

Aan wateropgave voldoen

Door de aanleg van een nieuw waterbergingsgebied wordt het voor tuinders betaalbaar om de voor hen noodzakelijke waterberging te realiseren. Zij kunnen deelnemen in het project en op deze wijze aan hun verplichte wateropgave voldoen. Ecorus Nederland voert het onderzoek uit en bekijkt tegelijk of de elektriciteit daadwerkelijk via een coöperatie aan de huishoudens in Westvoorne kan worden geleverd of dat de elektriciteit aan het net kan worden geleverd.

Belangrijke CO2-compensatie

Mocht het energiepark met waterberging worden gerealiseerd dan lost de gemeente daarmee een belangrijk deel van de duurzaamheidsopgave naar de energietransitie in. Het project zorgt binnen de gemeente voor een compensatie van 2.533.000 kilo op de CO2-uitstoot. Over ongeveer drie maanden moet duidelijk zijn of de aanleg van het zonne-energiepark met waterberging haalbaar is.

Bron en foto: Gemeente Westvoorne