Modelweergave van WKO-installaties bij verschillende soorten gebouwen.

‘WKO-installaties in glastuinbouw functioneren beter dan in utiliteitssector’

Warmte-koudeopslaginstallaties functioneren over het algemeen beter in de glastuinbouw dan in de utiliteitssector (kantoren). Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in hun