Op 1 februari begon de laatste fase van de derde Autonomous Greenhouse Challenge. Vijf teams gaan laten zien hoe hun computeralgortimes sla kunnen telen. Bij de start drukken we op de ‘aan’-knop en na een paar weken krijgen we de melding dat er geoogst moet worden. Als het goed is zijn de slakroppen dan 250 gram.

Wageningen University & Research werkt al jaren aan autonome kassen, klimaatbeheersing, gewasmodellering, gebruik van sensoren, data, intelligentie, computer vision en robotica.
In een praktijkexperiment in de glastuinbouw gaan de 5 best scorende teams volledig autonoom een ​​slagewas telen in twee teeltcycli van 6-8 weken in 5 kascompartimenten bij WUR Bleiswijk.
Alle compartimenten hebben verschillende actuatoren om de groeiomstandigheden binnen te regelen. Belangrijkste aandrijvingen zijn: ventilatieramen, twee verwarmingssystemen, twee zonweringsystemen, kunstverlichting, verneveling voor bevochtiging, watertoevoer, nutriëntenmengsel en CO2-toevoer.

Oogsten op basis van beeldanalyse

Alle compartimenten zijn voorzien van standaard sensoren om de actuatoren aan te sturen via een standaard kasklimaatcomputer. Belangrijkste sensoren zijn: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, PAR licht, pH en EC van fertigatiewater en simpele RGB-camera’s. Alle gemeten gegevens en alle genomen controleacties zijn beschikbaar via een data-interface.
De beslissing om te gaan oogsten neemt de beeldanalyse-software, want er is niemand die tussentijds komt kijken of de teelt op schema ligt. Om de programmatuur te ontwikkelen hebben de teams in de voorronden van de challenge honderden goed gedocumenteerde foto’s van slakroppen gekregen. Software die daar goed van geleerd heeft zou dus dat oogstmoment correct moeten kunnen bepalen.

Aansturing via slim algoritme

Het algoritme moet de teelt op een slimme manier doen. Dus niet stoken met de ramen wijd open of belichting aan zetten op een zonnige dag. Ook dit aspect kwam in de voorselectieronden aan bod en aan het eind van de challenge weten we welk team alle skills het beste gecombineerd heeft.
Tencent is de hoofdsponsor van dit project. Daarnaast is er een bijdrage van Fluence by Osram, Gebr. Geers, Sigrow, LetsGrow.com, Ridder, Hortiplan, Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron en de Gemeente Lansingerland.

Tekst: Feije de Zwart