The New Farm – een initiatief van de gemeente Den Haag – wil zich ontwikkelen tot een centrum voor onderzoek, innovatie, expositie en educatie rond stadslandbouw. Doel van The New Farm wordt het verkopen van concepten voor stedelijke voedselproductie aan buitenlandse partners.

In het gebouw aan de Televisiestraat in Den Haag zijn momenteel Urban Farmers met Europa’s grootste rooftop farm en de Kookfabriek gevestigd. Urban Farmers richt zich op de teelt van sla, vruchtgroenten en tilapia-vis (aquaponics-systeem) voor lokale afnemers. De Kookfabriek organiseert workshops en laat haar gasten nu ook koken met ingrediënten die elders in het pand worden gekweekt.

Kenniscentrum

Doel van het kenniscentrum is het (verder) ontwikkelen van nieuwe technologieën en tentoonstellen van nieuwe teeltoplossingen. Uiteindelijk moet het gaan dienen als wereldwijd exportproduct van Nederland en als antwoord op het vraagstuk: hoe gaan we in 2050 de 70% van de wereldbevolking die dan in steden leeft voeden? Niet als concurrent van de huidige Nederlandse tuinbouw, maar als aanvulling daarop, benadrukt directeur Eveline Braam. “In een Haags ‘flatgebouw’ kunnen nooit voldoende producten geteeld worden om de stad te voeden, ook niet voor een concurrerende prijs. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. We hebben een andere doelstelling met The New Farm.” Zij vervolgt: “We willen een innovatie- en demonstratiecentrum zijn voor verticale stadslandbouw: innovatie, kennisdelen, educatie, het grote publiek bekend maken met nieuwe voedselbronnen, naast de demonstratie van mogelijkheden van verticale stadslandbouw. We richten ons voor een deel op de export, ook voor de tuinbouw. Er is veel buitenlandse interesse voor vertical farming. Met regelmaat komen hier buitenlandse delegaties: die laten we ons concept zien. Een concept waarbinnen vertical farming en rooftop farming worden gecombineerd met andere vormen van voedselproductie. Zoals de kweek-oesterzwammen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in bedrijven die werken met insecten, algen en zeewier. In de markt en horeca kunnen bezoekers kennismaken met deze nieuwe voedselbronnen.”

Fieldlab

Als onderdeel van het kenniscentrum wordt op de vierde en (deels doorgebroken) vijfde verdieping een Fieldlab met een hoogte van bijna 10 meter ingericht, waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgerichte oplossingen gaan ontwikkelen, testen en implementeren. Dit Fieldlab moet verbindingen gaan creëren met onderzoek, onderwijs en beleid in relatie tot het thema Vertical Farming. Op de eerste verdieping van The New Farm zal een incubator op het gebied van vertical farming worden gefaciliteerd, met interessante programma’s voor zowel starters, onderwijsinstellingen als gevestigde bedrijven, van binnen en buiten The New Farm.

Tuinbouwkennis

Voor al die functies is tuinbouwkennis onontbeerlijk, zegt Braam. “Binnen de verticale stadslandbouw worden veel innovaties uit de andere vormen van teelt toegepast of aangepast vanuit de bestaande of innovatieve kennis. Als je totaal- of deeloplossingen wilt verkopen – zoals die in The New Farm getoond kunnen worden – dan heb je de kennis nodig die binnen de Greenport aanwezig is. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Greenport. Op die manier zoeken we de samenwerking. Bovendien doen we aan educatie: we laten mensen in de stad zien hoe bijvoorbeeld tomaten groeien. Zo ontvangt Urban Farmers nu al honderden bezoekers per week. En zowel met Tomatoworld als met de Demokwekerij is al gesproken over samenwerking en een doorverwijsfunctie over en weer.”

Samenwerking met tuinbouw

Her en der in het pand van The New Farm zie je logo’s van verschillende tuinbouwtoeleveranciers: ze werken op de een of andere manier mee aan projecten binnen het pand. Horticoop plaatst binnenkort buiten tegen de kopgevel van The New Farm een zeecontainer met LED-teelt (Leafy Green Machine), die toegankelijk wordt vanuit het trappenhuis. Daarnaast huurt Horticoop binnenkort een aantal werkplekken. Braam: “We willen nóg meer de samenwerking met de tuinbouw zoeken. Het oprichten van hèt platform voor verticale stadslandbouw is – naast het vullen van het pand – de volgende stap. Samen kunnen we concepten bedenken en verkopen voor stedelijke voedselproductie. Onze doelstelling is niet om de glastuinbouw te vervangen. Wij zijn een aanvulling. Overigens is het wel een belangrijke aanvulling gezien de internationale ontwikkelingen op het gebied van vertical farming. Als we de krachten bundelen kan Nederland hieraan een grote bijdrage leveren.”

Bron: The New Farm/Greenport Westland-Oostland, beeld: Mario Bentvelsen