In eerdere columns heb ik al aangestipt dat de Nederlandse sierteelt haar leidende positie gaat verliezen. Als ik kijk naar het huidige politieke klimaat en de ruzies tussen de handel en FloraHolland, dan maak ik me hierover grote zorgen. Daarnaast is de landelijke politiek steeds minder betrouwbaar. Met ieder nieuw kabinet kan er weer een draai volgen op vorig beleid.

Zorgen gaan dan met name over de positie van grote partijen zoals CDA, VVD en D66. Wie zegt ons dat ze, nadat de boeren zijn gehalveerd, zich ook niet gaan richten op de ‘vervuilende’ telers? Het lijkt erop dat we nog een aantal turbulente jaren voor de boeg hebben.

Over turbulent gesproken. De ruzie tussen de handel en FloraHolland lijkt volgens mij steeds meer op de situatie van weleer met de Greenery. De handelshuizen zijn dusdanig groot, dat zij met hun mond belijden om het samen te doen, maar hun macht continu laten gelden. Ondertussen zijn er splintergroeperingen van handelaren en telers die zich willen afsplitsen van FloraHolland. Ik maak hieruit op dat ze vinden dat de veiling zich moet houden bij haar kerntaak; de vrije marktplaats faciliteren. Tegelijkertijd vindt de handel dat hun klanten niet welkom zijn op die vrije marktplaats. Misschien versta ik het verkeerd, maar dat klinkt niet fair. Je meerwaarde bewijzen zou hier meer op zijn plaats zijn.

Het is een misverstand als je nu denkt dat ik FloraHolland-fan ben, want als het erover gaat om een coöperatie in de benen te houden, dan vind ik dat je moet nivelleren en de lasten verdelen over iedereen. Je kunt altijd discussie voeren over de voorwaarden voor een license-to-auction voor telers, maar kostenmaker-kostendrager hoort daar maar beperkt bij.

Als laatste wil ik inhaken op het pleidooi van Michiel de Haan van Royal Lemkes (Bloemisterij, week 30) om Bloemenbureau Holland niet om zeep te helpen. Als wij als telers bestaansrecht in Nederland willen houden, dan is marketing het beste antwoord. Ik las dat een gemiddeld marketingbudget wordt geraamd op circa 10% van de omzet. Ik pleit voor een relatief ‘klein’ budget voor Bloemenbureau Holland van 100 miljoen euro: circa 2% van de vijf miljard die in onze sector om zou gaan. Geheid dat we bestaansrecht houden en de totale taart gaan verdubbelen.

Dieter Baas, perkplantenteler in Ens