Tijdens het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart is de ‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw’ vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar ook voor ondernemers. Hierin staat hoe het toezicht en de handhaving kunnen worden uitgevoerd.

Nu de werkwijze definitief is, gaan de toezichthouders hier de komende maanden concreet mee aan de slag. Het opstellen van de werkwijze was nodig om te zorgen voor eenduidige handhaving.

Feedback handhaving

De komende tijd kunnen glastuinbouwers hun ervaringen met handhaving en vragen over de zuiveringsplicht mailen naar LTO Glaskracht Nederland (water@ltoglaskracht.nl). Die ervaringen kan de organisatie gebruiken om situaties duidelijker te omschrijven als de werkwijze wordt geactualiseerd.
Het document ‘Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw’ is te vinden op de website Glastuinbouw Waterproof.

Bron: LTO Glaskracht