Waterzuivering is een van de aandachtsgebieden van het nieuwe collectief Innoveins. Vanwege de zuiveringsplicht, die sinds 1 januari van kracht is, staat dit onderwerp echter bij telers in het hele land hoog op de prioriteitenlijst. Daarom organiseert LTO Glaskracht Nederland tijdens HortiContact Gorinchem elke dag een vragenuur met een toezichthouder.

Elke beursdag tussen 16.00 en 17.00 uur is een toezichthouder namens een waterschap/hoogheemraadschap of omgevingsdienst aanwezig. “Niet voor een presentatie of een inleiding, maar voor een adequaat antwoord op vragen die leven bij telers over waterstromen, toezicht, controle en oplossingen”, verduidelijkt Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving van LTO Glaskracht. “Dat kan zelfs een vraag zijn over een op de beurs gepresenteerde noviteit.”

Waterkwaliteit staat volop in de belangstelling van de glastuinbouw. Niet alleen vanwege de genoemde zuiveringsplicht, maar ook door de naderende tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming. “Het is een formeel toetsmoment, dus ook dat rechtvaardigt de extra aandacht voor de waterstromen”, stelt Meis.

Toezicht en Handhaving

Een maand na de inwerkingtreding van de zuiveringswet constateert hij dat nog niet alle telers alles op orde hebben, maar dat veel ondernemers het afgelopen jaar pro-actief bezig zijn geweest. “En dat terwijl lang onduidelijk was wat de plicht precies inhield en hoe het toezicht wordt georganiseerd.”

Nog steeds wordt door het bevoegd gezag gewerkt aan de uitwerking van de werkwijze voor toezicht en handhaving, maar de eerste controles zijn wel in gang gezet. “Het zijn vooral de meer ervaren toezichthouders, bijvoorbeeld in Westland en Oostland, die al op pad zijn. In gebieden met verhoudingsgewijs minder glas wachten toezichthouders op meer duidelijkheid. De vraag is bovendien hoe urgent de problematiek in een gebied is.”

Het zijn de ervaren toezichthouders die in Gorinchem te gast zijn van LTO Glaskracht. Op 20 februari: Ben Kooy van Hoogheemraadschap van Rijnland; 21 februari: Erik Groen van Hoogheemraadschap van Delfland; 22 februari: Jaap Willem Kooistra van Omgevingsdienst Midden-Holland.

MEER INFO: LTO GLASKACHT NEDERLAND, STAND 484.

Gerelateerd