AgroEnergy, energiepartner voor de glastuinbouw, heeft de EnergieMonitor gelanceerd. Dit is een nieuwe dienst voor klanten voor het inzichtelijk maken van energiekosten.

De tool laat niet alleen energiekosten uit het verleden zien, maar focust voornamelijk op de toekomstige energiekosten. Op basis van ingenomen posities, marktprijzen en geprognotiseerd volume, berekent de tool de toekomstige energiekosten uit. Hiermee wordt het voor klanten een stuk makkelijker hun energiestrategie te baseren op cijfers en prognoses.

Klanten van AgroEnergy kennen de tool al via hun persoonlijke Energiespecialist. Met een aantal nieuwe features en overzichten kan de tool nu ook beschikbaar worden gesteld aan telers via de handelsportal. Ook maakt de tool het makkelijker overzichten aan te leveren aan financiële dienstverleners om zo in beeld te krijgen wat de toekomstige kosten voor de glastuinbouw ondernemer zijn. Klanten die deelnamen aan de pilot lieten weten de EnergieMonitor voornamelijk simpel en efficiënt te vinden. Daarnaast kwam de feedback dat het veel tijd scheelt.

MEER INFO: AGRO ENERGY
STAND M126