Op woensdag 13 oktober is het in gebruik nemen van Trias Westland samen met telers en twee topbestuurders van de ministeries van LNV en EZK bekrachtigd. Met twee geothermiebronnen op 2,3 kilometer diepte en een 4 kilometer onderzoeksboring is het de springplank naar Warmtesysteem Westland. Een groot deel van dit warmtenet fungeert als hoofdleiding binnen dit regionale warmtenet in de glazen stad.

“Het Westland is van oudsher innovatief, ondernemend en kenmerkt zich door samenwerken. Dit maakt het geothermiebedrijf een grote inspiratie voor de warmtesector. Door innovatief te zijn en ondernemerschap te tonen, laat dit tuinbouwgebied ons zien dat je samen de warmtetransitie kunt vormgeven. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk om nu door te pakken. Zoals met de uitrol van het regionale warmtenet en het uitbouwen naar woonwijken en de koppelingen met Warmtelinq. Ik heb het volle vertrouwen in het succes en de impact van het geothermiebedrijf. Een inspiratie voor de rest van Nederland”, aldus Sandor Gaastra, directeur-generaal ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Reservering miljoenennota

De opwaardering van de hoofdleiding van het warmtenet van het geothermiebedrijf is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de recent uitgebrachte miljoenennota is vanaf 2022 een nieuwe reservering voor Warmtesysteem Westland opgenomen. Daarnaast is ook de koppeling met havenwarmte naar Leiden (Warmtelinq) voorzien. Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: “Het regionale warmtenetwerk en daarmee het koppelen van de lokale warmteprojecten maakt deze lokale, robuuste en toekomstbestendige warmtevoorziening mogelijk. Juist in deze tijd met alle ontwikkelingen op de energiemarkt is dit een mooi voorbeeld van vooruitstrevend klimaatbeleid waarin verschillende partijen en sectoren, zoals de glastuinbouw, initiatief nemen, elkaar vinden, versterken en samenwerken. Met toekenning van de subsidie hebben wij daaraan bijgedragen.”

Vruchtbare samenwerking

Tijdens de bijeenkomst in Naaldwijk is te midden van gerbera’s, paprika’s en orchideeën stilgestaan bij de vruchtbare samenwerking tussen de initiatiefnemers, financiers, partners en 54 glastuinbouwbedrijven. Met een productiecapaciteit van meer dan 40 MWth is Trias Westland het bewijs van een samenwerkingsmodel waarbij de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aangesloten glastuinbouwondernemers kunnen bovendien onderling warmte verhandelen. Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform benutten ze optimaal de beschikbare warmte.
Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.