Acht belangrijke sectororganisaties in Nederland tekenen een overeenkomst met een stip op de horizon wat betreft plantgezondheid. In hun ambitie zijn ‘emissieloos’ en ‘residuvrij’ belangrijke ijkpunten. In 2030 willen Nederlandse boeren en tuinders mondiaal koploper zijn in gezond telen.

Dit staat in het document ‘Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst’, dat LTO Nederland samen met de sectororganisaties LTO Glaskracht, KAVB en NFO hebben opgesteld. “We leggen de lat hoog. Voor onszelf, maar ook voor andere partijen”, legt Joris Baecke uit. Hij is portefeuillehouder Plantgezondheid bij LTO Nederland. “Alleen in samenwerking met partners in keten, maatschappij, overheid en onderzoek kunnen wij de omslag maken naar een land- en tuinbouw die geroemd wordt om haar producten en om de wijze waarop die geteeld zijn.”

Andere invulling plantgezondheid

Hoewel Nederlandse boeren en tuinders uitblinken in het telen van gezonde en veilige producten, is de keerzijde van de hoogproductieve teeltsystemen de groeiende kwetsbaarder. Gevoeligere rassen, verschraling van de bodem, minder diversiteit: het draagt allemaal bij aan een hogere druk van ziekten en plagen. Daarom zullen gezonde planten volgens Baecke een sleutelrol vervullen als we naar meer duurzaam geteelde producten willen. “Een andere invulling van plantgezondheid is zowel een noodzaak als een kans.” Telers nemen nu zelf het initiatief, aldus Baecke. “Daarmee willen we een ecologisch en economisch verantwoorde teelt van gewassen veilig stellen en willen we onze positie in de keten verstevigen.”

Aandacht voor korte termijn

Het realiseren van de ambitie voor de lange termijn mag niet ten koste gaan van het economisch perspectief van telers op de korte termijn, onderstreept Baecke. Telers moeten ook vandaag en morgen in staat zijn een gezond en rendabel gewas te telen. LTO Nederland en de sectororganisaties zullen zich hiervoor blijven inzetten.”