Gerberatelers zijn de laatste jaren al efficiënter en bewuster omgegaan met de assimilatiebelichting. Maar het idee is dat hier nog meer te besparen valt. Met die verwachting als uitgangspunt is afgelopen seizoen een proef gedaan met een vergelijk tussen SON-T belichting en LED-belichting bij het ras Kimsey. In september 2013 is het onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw gestart met als doel om elektrische energie te besparen die nodig is voor de belichting.

Het resultaat is dat er, met een gelijkblijvende productie, 20% elektra is bespaard maar ook 10% meer buiswarmte nodig was. Opvallend was verder dat onder LED-licht de bloemstelen langer waren en het gewas zelfs iets vegetatiever was. Dat terwijl de verwachting juist was dat door het ontbreken van lampwarmte, de bloemen korter zouden zijn en het gewas generatiever. In vergelijkbaar onderzoek in Canada, werden dezelfde waarnemingen gedaan.
De uitdaging voor komend jaar is om te zien hoe we nog efficiënter met het LED-licht om kunnen gaan. De proef wordt uitgebreid met een derde afdeling. Het blijkt namelijk dat bij gerbera sprake is van een interactie tussen daglengte en etmaaltemperatuur. Dat wordt uitgetest met de daglengte als component en hybridebelichting als extra behandeling. Ook krijgen alle afdelingen een tweede energiedoek en Ventilation Jets om optimaal vocht te kunnen beheersen.

Marco de Groot
FloriConsultGroup