Tomatenkwekerij Van den Belt in IJsselmuiden heeft opdracht gegeven voor een installatie voor Het Nieuwe Telen. Het is een installatie in de belichte tomatenteelt met buitenluchtaanzuiging door het kasdek. De 7 ha belichte teelt krijgt een technisch zeer robuust uitgevoerd schermdoorvoer, aangesloten op luchtverdeelslangen bovenin de kas, zonder verwarmingsblok. Het ontwerp van deze installatie is uniek en kan voor de belichte groenteteelt een echte doorbraak betekenen.

Via de ingenieus ontworpen schermdoorvoer kan buitenlucht ongehinderd door het verduisteringsdoek stromen. Bovendien biedt het ontwerp de teler de mogelijkheid om probleemloos een tweede energiescherm toe te passen. De installatie is specifiek ontworpen voor gecontroleerde vochtafvoer en koeling onder het gesloten verduisteringsdoek. Juist in belichte groenteteelten, waar door het grote lampvermogen van meer dan 100 W/m² praktisch geen verwarming nodig is, is juist een groot koelvermogen met vochtafvoercapaciteit vereist.

Zeer positieve ervaringen

Van den Belt heeft al bijna acht jaar ervaring met Het Nieuwe Telen in de onbelichte teelt. Technokas installeerde daar in 2011 luchtbehandelingskasten met slurven boven het gewas. Die installatie biedt Van den Belt al jaren prima resultaten vanwege een optimale klimaatbeheersing met nagenoeg geen temperatuur- en RV-verschillen. Vandaar dat de tomatenteler in de belichte nieuwbouwkas, die vorig jaar is gerealiseerd, ook de grote pluspunten van het systeem met LBK’s aan de gevels en slurven bovenin wilde terugzien.

Voordelen op een rij

Het belangrijkste voordeel van het systeem is een optimale verdeling van gekoelde lucht boven het gewas. Een systeem met slurven werkt aantoonbaar beter dan met zogeheten ‘vrije uitblaas’, een vaststelling die telers al jaren met de koeling in andere teelten hebben ervaren. Met dit systeem zijn er ook geen concessies nodig aan inpassingen met andere installaties en of dek- en gevelsystemen. Het is een systeem met lage gebruikskosten (elektra), onderhoudskosten en aansluitkosten.

Voldoende capaciteit

Van den Belt gebruikt de installatie ook voor recirculeren, dus als vervanging van de horizontale ventilatoren voor de luchtbeweging. Naast de mogelijkheid om binnen- en buitenlucht te kunnen mengen met twee luchtkleppen, zijn de ventilatoren in het systeem ook toerengeregeld. Met het systeem in de nieuwe kas toont de leverancier aan dat er wel degelijk een ontwerp voor Het Nieuwe Telen met slurven en voldoende koelcapaciteit mogelijk is in de belichte groenteteelt. Met deze installatie, die op zeer innovatieve wijze buitenlucht aanzuigt, kan de teler grote debieten realiseren. En door een aanzuigkanaal te gebruiken dat echt voor 100% een afsluitbaar geheel met het scherm vormt, is er een installatie ontstaan die geen gelijke kent.
De ontwerpers melden tevens dat er buiten de kas geen aanpassingen aan onderhoudsvoorzieningen nodig zijn, zoals dat vaak bij systemen met buitenluchtaanzuiging aan de kopgevels wel noodzakelijk is. Dit ontwerp leidt op deze wijze tot een effectief systeem voor Het Nieuwe Telen dat ook voor andere belichte (groente)teelten een optimale oplossing kan zijn.

Subsidieregeling opengesteld

Om de investering in deze klimaatinstallatie nog aantrekkelijker te maken, komt deze techniek in aanmerking voor de regeling Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EG). Deze regeling zal in 2020 weer opengaan, en heeft daarvoor een fors verhoogd budget. Technokas verzorgt niet alleen het ontwerp en de installatie van het systeem, maar kan ook de volledige subsidieaanvraag en -afhandeling daarvan verzorgen.